Start Co nowego w Bibliotece Nowy Konkurs Biblioteczny

Nowy Konkurs Biblioteczny

Email Drukuj PDF

Regulamin szkolnego konkursu wiedzowego

ze znajomości lektury

„Akademia pana Kleksa”

 

Organizator:

Biblioteka Szkolna PSP w Gidlach

Konkurs odbędzie się 26.02.2018r. na piątej godzinie lekcyjnej, tj.

o godz. 11:55 – 12:40 w bibliotece szkolnej.

 

Cele konkursu:

- rozwijanie zainteresowań czytelniczych

- zachęcenie do czytelnictwa i korzystania z zasobów biblioteki

- sprawdzenie stopnia znajomości lektury

- motywowanie do samodoskonalenia

- uaktywnienie uczniów poprzez udział w konkursach

 

Warunki uczestnictwa:

Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV PSP w Gidlach

 

Zasady konkursu:

- z każdej klasy nauczyciel polonista bądź wychowawca wraz z uczniami typuje pięciu uczniów biorących udział w konkursie

-  zadania konkursowe obejmują test dotyczący znajomości lektury „Akademia pana Kleksa” oraz krzyżówkę

- zgłoszenia uczestników przyjmowane będą w bibliotece szkolnej oraz u nauczycieli polonistów do dnia 21.02.2018r.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!