Lepszy rozwój, lepszy start

Email Drukuj PDF

Gmina Gidle
realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich pt.:

„Lepszy rozwój, lepszy start”

Celem projektu jest zwiększenie szans w zakresie równego dostępu do dobrej jakości nauki i zwiększenie poziomu ograniczenia przedwczesnego kończenia edukacji w Szkole Podstawowej w Gidlach, Szkole Podstawowej w Pławnie i Szkole Podstawowej w Ciężkowicach do 31.07.2020 r. poprzez:

  • realizację zajęć dodatkowych rozwijających i wyrównawczych z zakresu kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy dla 120 uczniów,
  • realizacja zajęć indywidualnych dla 35 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • realizację studiów podyplomowych, kursów, szkoleń dla nauczycieli Szkół Podstawowych,
  • wyposażenie szkół (w tym pracowni szkolnych) w narzędzia TIK i materiały dydaktyczne.
Pakiet rekrutacyjny do pobrania: