Obszar 1 - Ruch w szkole

Email Drukuj PDF

W naszej szkole uczniowie systematycznie i aktywnie uczestniczą w lekcjach wychowania fizycznego. Nauczyciele starają się, aby zajęcia były ciekawe i rozwijały nie tylko ich sprawność fizyczną, ale również pomysłowość i inwencję twórczą. W warunkach jakie posiadamy wiele lekcji odbywa się na szkolnym korytarzu, sali korekcyjnej i sali gimnastycznej.

Od pewnego czasu szkoła nasza wyposażona jest w klocki edukacyjne z programu „Wesoła szkoła”. Nauczyciele wykorzystują je do prowadzenia ciekawych zajęć.

Jedną z takich ciekawych lekcji postanowiliśmy zaprezentować na stronie. Uczestniczyła w niej klasa II. W podobnej lekcji uczestniczyli również uczniowie klasy I i III.

 

Temat lekcji: Doskonalenie sprawności motorycznej na torze przeszkód.

Celem lekcji było kształtowanie zwinności, skoczności celności rzutu i koordynacji ruchowej. Dzieci miały wykazać się pomysłowością w budowaniu toru przeszkód, a następnie pokonać go zgodnie z zasadami. Końcowa część lekcji wyrabiała w nich zdolności konstrukcyjne podczas tworzenia bajkowej budowli. Uczyli się współpracy w grupie.

W części wstępnej  uczniowie bawili się z małymi piłeczkami, wykonując ćwiczenia kształtujące i rozgrzewające.

Następnie wspólnie z nauczycielem stworzyli tor przeszkód z klocków „Wesoła szkoła”. Przebyli  go trzykrotnie. Przeszkody pokonywali biegiem, skokiem, na czworakach, pełzaniem a także celowali małymi piłeczkami do celu stałego.

Najciekawsza dla uczniów była możliwość stworzenia  z klocków „Bajkowej Budowli”. Podczas zabawy współpracowali ze sobą aby uzyskać pożądany efekt. Na koniec pięknie zaprezentowali swoje prace. Lekcja zakończyła się omówieniem i oceną pracy uczniów i pamiątkowym zdjęciem. Lekcje przeprowadziła p. Joanna Gołdon.

 

Konspekt lekcji wychowania fizycznego w klasie II

Temat: Doskonalenie sprawności motorycznej na torze przeszkód.

Cele: Psychomotoryczność: Kształtowanie skoczności, zwinności i koordynacji ruchowej

Umiejętności: Pokonywanie przeszkód skokiem, chód na czworakach, pełzanie

Wiadomości: Poznanie zasad tworzenia toru przeszkód

Wychowawczy: Przestrzega zasad kulturalnego zachowania się na boisku w roli zawodnika.

Metody: zabawowo klasyczna, bezpośredniej celowości ruchu, ścisła,

Pomoce: klocki piankowe „Wesoła Szkoła”, piłeczki,

 

Tok lekcji

Zadania i sposób realizacji

Czas trwania

Uwagi

Część wstępna
Organizacja grupy

 

Zabawa ożywiająca z muzyką

Ćwiczenia kształtujące z piłeczkami

Część główna

Pokonywanie toru przeszkód z elementami skoku

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zabawa konstrukcyjna

 

Część końcowa

Uspokojenie organizmu i ćwiczenia korekcyjne

Podsumowanie zajęć

Uczniowie siadają na ławeczkach, powitanie, nauczyciel podaje temat zajęć i zadania do wykonania

Soku- soku

 

Uczniowie wykonują ćwiczenia demonstrowane przez nauczyciela

 

Tor przeszkód dla dwóch rzędów

 1. Klocek piankowy, do którego uczniowie wrzucają swoją piłeczkę. Mogą ruszyć na tor przeszkód jak trafią piłeczką do otworu.
 2. Czołganie w tunelu
 3. Przeskoki przez niskie przeskoki
 4. Skoki zawrotne na klocku (4)
 5. Pokonywanie krótkiego slalomu.
 6. Przejście pod niskimi przeszkodami.


Tworzenie budowli z klocków piankowych. „Bajkowa Budowla”


Uprzątnięcie sali

Siad w kole ćwiczenia oddechowe i korekcyjne

Zabawa -„Kto zmienił miejsce”

Czego dzieci dzisiaj nauczyły się?
Co im się najbardziej podobało?

3min3min8min

 

12min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8min

 

 

 3 min

3min

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocena słowna poprawności pokonania toru przeszkód

 

 

 

 2014-02-20%2010.18.31.jpg 2014-02-20%2010.18.31.jpg 2014-02-20%2010.18.31.jpg
2014-02-20%2010.18.31.jpg 2014-02-20%2010.18.31.jpg 2014-02-20%2010.18.31.jpg
2014-02-20%2010.18.31.jpg 2014-02-20%2010.18.31.jpg 2014-02-20%2010.18.31.jpg
2014-02-20%2010.18.31.jpg 2014-02-20%2010.18.31.jpg 2014-02-20%2010.18.31.jpg
2014-02-20%2010.18.31.jpg 2014-02-20%2010.18.31.jpg 2014-02-20%2010.18.31.jpg
2014-02-20%2010.18.31.jpg 2014-02-20%2010.18.31.jpg 2014-02-20%2010.18.31.jpg
2014-02-20%2010.18.31.jpg 2014-02-20%2010.18.31.jpg 2014-02-20%2010.18.31.jpg

 

 


 

 

Temat lekcji: Doskonalenie kozłowania piłki slalomem.

W dniu 13.03.2014  w klasie III odbyła się ciekawa lekcja wychowania fizycznego. Poniżej przedstawiamy galerię zdjęć z tej lekcji.

Celem tej lekcji było doskonalenie kozłowania piłki slalomem między pachołkami. Uczniowie kształtowali koordynacje ruchową i zwinność oraz wyrabiali w sobie postawę odpowiedzialności za poprawność wykonania ćwiczeń. Podczas zajęć uczniowie musieli zachowywać się uczciwie i zgodnie z zasadą fair play.

Dla uczniów najciekawsze były zabawy: „Ogonki „ i „Król kozłowania”. Nauczyciel prowadzący- Joanna Gołdon, zadowolona była z tego, że uczniowie poprawnie i dobrym tempie wykonywali zadane ćwiczenia, a salę opuścili z uśmiechniętymi minami.

cwiczyc%20(1).jpg cwiczyc%20(1).jpg cwiczyc%20(1).jpg

lekcja%20(1).jpg lekcja%20(1).jpg lekcja%20(1).jpg
lekcja%20(1).jpg lekcja%20(1).jpg lekcja%20(1).jpg
lekcja%20(1).jpg lekcja%20(1).jpg lekcja%20(1).jpg
lekcja%20(1).jpg lekcja%20(1).jpg lekcja%20(1).jpg
lekcja%20(1).jpg lekcja%20(1).jpg lekcja%20(1).jpg
lekcja%20(1).jpg lekcja%20(1).jpg lekcja%20(1).jpg
lekcja%20(1).jpg lekcja%20(1).jpg lekcja%20(1).jpg
lekcja%20(1).jpg lekcja%20(1).jpg lekcja%20(1).jpg
lekcja%20(1).jpg lekcja%20(1).jpg lekcja%20(1).jpg
lekcja%20(1).jpg lekcja%20(1).jpg lekcja%20(1).jpg
lekcja%20(1).jpg lekcja%20(1).jpg lekcja%20(1).jpg
lekcja%20(1).jpg lekcja%20(1).jpg lekcja%20(1).jpg
lekcja%20(1).jpg lekcja%20(1).jpg lekcja%20(1).jpg
lekcja%20(1).jpg lekcja%20(1).jpg lekcja%20(1).jpg
lekcja%20(1).jpg lekcja%20(1).jpg  

 

Konspekt lekcji wychowania fizycznego dla klasy III

 

Miejsce ćwiczeń: sala gimnastyczna

Liczba ćwiczących: 18

Pomoce: pachołki, piłki edubal, szarfy

Metody i formy: metody: zabawowa, ścisła

formy: frontalna, rzędy, drużyny, indywidualna

Temat zajęć: Doskonalenie kozłowania piłki slalomem

Cele lekcji:

Psychomotoryczność: Kształtowanie koordynacji ruchowej i zwinności.

Umiejętności: Doskonalenie kozłowania piłki prawą i lewą ręką.

Postawy: Kształtowanie odpowiedzialności za poprawność wykonania zadani, zasada fair play

Wiadomości: Gdzie wykorzystuje się kozłowanie piłki?

 

Części lekcji

Czynności ucznia

Czynności nauczyciela

Metody i formy

Część wstępna

(czynności porządkowe i rozgrzewka)

 

Zabawa ożywiająca

„Ogonki”

 

 

 

 

 

 


Ćwiczenia rozgrzewające

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Część główna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gra „Król kozłowania”

 

 

 

 

 

Część końcowa

(uspokojenie organizmu, podsumowanie zajęć, czynności porządkowe)

-zbiórka, wysłuchanie celów zajęć
-czynny udział w  rozgrzewce

 

-uczniowie otrzymują szarfy, wkładają je za spodenki aby utworzyć ogony. Na sygnał nauczyciela starają się biegać po sali tak by zabrać koledze szarfę  i nie pozwolić zabrać sobie. Zabawa kończy się, gdy już nikt nie ma ogonka. Zwycięża ten, który w ręce ma najwięcej szarf.-uczniowie wykonują ćwiczenia z pobranymi piłkami wg pokazu i objaśnienia nauczyciela:

 • kozłowanie piłki wokół sali ręką prawą potem lewą
 • kozłowanie piłki w miejscu na zmianę lewą i prawą ręką
 • krążenie piłki wokół tułowia, kolan
 • przekładanie piłki pod kolanami, plecy proste
 • toczenie piłki ósemką między stopami
 • w leżeniu tyłem- piłka między stopami – unoszenie prostych nóg w kolanach do góry.
 • w leżeniu przodem- piłka w wyprostowanych rękach- unoszenie piłki w górę
 • w klęku prostym kozłowanie piłki lewą i prawą ręką
 • w leżeniu tyłem kozłowanie piłki lewą i prawą ręką
 • piłka na ziemi- skoki jednonóż dookoła piłki


-uczniowie  podzieleni na trzy zespoły –ustawieni w rzędach.

 • kozłowanie piłki slalomem między pachołkami prawa ręką
 • kozłowanie piłki slalomem między pachołkami lewą ręką
 • kozłowanie piłki slalomem ze zmiana ręki (kozłuje ręka dalsza od pachołka)- uczniowie  kozłują piłkę, na wyznaczonym boisku, tak aby nie pozwolić sobie wybić piłki, starając się wybić ją koledze.  Uczniowie uczciwie odchodzą z gry gdy stracą kontakt z piłką. Wygrywa ten,  który pozostanie do końca.

- udział w ćwiczeniach uspokajających

- wysłuchanie podsumowania

-porządkowanie sprzętu

-powitanie uczniów, podanie tematu i celów lekcji,-  nauczyciel objaśnia zasady zabawy, daje sygnał rozpoczęcia i kontroluje zgodność przebiegu zabawy z zasadami. Wyłania zwycięzcę.

 

- nauczyciel demonstruje i objaśnia ćwiczenia kształtujące z piłką

-kontroluje poprawność wykonania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -nauczyciel pokazuje i objaśnia technikę wykonania zadania

- nauczyciel obserwuje poprawność wykonania zadania

 

 

 

 

 

 - nauczyciel omawia zasady gry, kontroluje poprawność wykonania, dba o przestrzeganie zasad i zachowanie zasady fair play

 

 

 

- poprowadzenie ćwiczeń uspokajających

-podsumowanie,  kierowanie porządkami

-forma: szereg

 -metoda zabawowa

 

 

 

 

 

 

 


-forma frontalna

- metoda ścisła,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-forma strumieniowa

-metoda ścisła

 

 

 

 

 

 

 

 -forma indywidualna

- metoda zabawowo-ścisła