Start Aktualności
Aktualności

NARODOWE DYKTANDO NA ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Email Drukuj PDF

W ramach uczczenia Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości chętni uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w I Ogólnopolskim Dyktandzie, które odbyło się przez Internet.

Ideą akcji była promocja języka polskiego oraz zbiórka środków na cel charytatywny lub społeczny. W ramach akcji, która odbyła się  w dniu 11 listopada 2020 r., uczniowie z całej Polski  pisali specjalnie przygotowane na tę okazję Narodowe Dyktando. Można je było rozwiązać wyłącznie online, na stronie dyktanda.pl, o wyznaczonych wcześniej godzinach. Każda osoba po wcześniejszym zarejestrowaniu się  mogła napisać dyktando tylko 1 raz, w swojej grupie wiekowej. Wzięcie udziału w I Ogólnopolskim Dyktandzie na Święto Niepodległości było bezpłatne i dobrowolne, a każdy uczestnik generował  jedną złotówkę przeznaczoną przez portal dyktanda.pl na wybrany cel. Każdy, kto przystąpił do napisania dyktanda, miał możliwość zgłoszenia ważnego dla niego celu społecznego lub charytatywnego. Na przykład mogła to być pomoc dla osoby chorej albo zaopatrzenie w komputery do zdalnej nauki dzieci z ubogich rodzin.

Za przygotowanie tekstu dyktand, dopasowanych do danej grupy wiekowej, odpowiadali wybitni językoznawcy, m.in. prof. Tadeusz Zgółka, wiceprzewodniczący Rady Języka Polskiego oraz dr hab. Mariusz Rutkowski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Do tej szczytnej akcji przystąpili następujący uczniowie:

  1. Chybalska Natalia – kl. VII a
  2. Mariankowska Katarzyna – kl. VII a
  3. Gołdon Katarzyna – kl. VII a
  4. Koch Kinga – kl. VI b
  5. Basiński Kacper – kl. VI b
  6. Pluta Kacper – kl. IV b

Pokazaliśmy, że nawet w tych trudnych czasach możemy wspólnie zrobić coś dobrego!

Uczniowie, którzy 11 listopada wzięli  udziału w I Ogólnopolskim Dyktandzie na Święto Niepodległości i reprezentowali w tej akcji naszą szkołę otrzymali oceny celujące z języka polskiego oraz punkty z zachowania.

M. Tarnowska

 

Sprawozdanie z konkursu szkolnego na broszurę „Jestem eko”

Email Drukuj PDF

Konkurs został zorganizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową w Gidlach
w ramach realizowanego projektu ekologicznego „Szczęścia szukajmy w przyrodzie” i skierowany był do uczniów klas IV - VI oraz VII – VIII.  
Celem konkursu było:
- rozwijanie wśród młodzieży postaw proekologicznych w stosunku do środowiska naturalnego i jego zasobów,
- wzrost poziomu wiedzy z zakresu znaczenia zasobów przyrody dla prawidłowego funkcjonowania ekosystemów,
- kształcenie postawy szacunku dla wszystkich elementów przyrody jako dobra wspólnego i wzbudzenie poczucia odpowiedzialności za ich racjonalne gospodarowanie,
- modelowanie postawy świadomego i odpowiedzialnego konsumenta.

Konkurs polegał na wykonaniu broszury informacyjnej pod tytułem „Jestem eko”, która miała zawierać treści dotyczące działań człowieka prezentujących postawę dbałości o stan środowiska naturalnego. Zadaniem uczniów klas IV - VI  było wykonanie broszury przy zastosowaniu różnych technik plastycznych, natomiast uczniowie klas VII i VIII wykonali broszurę w formie zapisu elektronicznego z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK).  
Na konkurs wpłynęło wiele ciekawych prac. Zostały one wyeksponowane na tablicy znajdującej się na górnym korytarzu szkoły, obok pracowni nr 12.

Komisja konkursowa zadecydowała o przyznaniu następujących miejsc
w kategorii klas IV – VI:
I miejsce – Wiktoria Mikiewicz, klasa IV a
II miejsce – Mateusz Łęgowik, Mikołaj Borowik, Mariusz Borowik (praca zespołowa wykonana przez uczniów klasy IVb)
III miejsce – Kacper Pluta, Nikola Pachulska, Julia Matyjaszczyk (praca zespołowa wykonana przez uczniów klasy IVb)

W kategorii klas VII – VIII:

I miejsce – Adrian Mirowski i Krystian Wiaderek (uczniowie klasy VII a)
II miejsce –  Robert Cudak i Maciej Ojrzyński (uczniowie klasy VII a) oraz Kacper Borek z klasy VIII
III miejsce – Zuzanna Frymus z klasy VII b

Organizatorami konkursu były pani Agnieszka Misiewicz i pani Małgorzata Czarnecka.

 

Ważny komunikat

Email Drukuj PDF

Komunikat Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej

im. Józefa Piłsudskiego w Gidlach

z dnia 24 października 2020r.

 

 

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, niezbędne stało się wprowadzenie  na terenie całej Polski nauczania zdalnego. W dniach od 26 października 2020r. do 6 listopada 2020r.  rozpoczynamy nauczanie hybrydowe.

Wszystkie klasy IV-VIII przechodzą na nauczanie zdalne.

W pierwszym etapie  edukacyjnym:  klasy I-III zajęcia prowadzone są stacjonarnie na terenie szkoły, zgodnie  z obowiązującym planem. Uczniowie pierwszego etapu edukacyjnego objęci będą opieką w świetlicy szkolnej i działać będzie dla nich stołówka szkolna.

Więcej…
 

Zasady organizacji pracy szkoły - zdalne nauczanie

Email Drukuj PDF

 

Zasady organizacji pracy szkoły

w okresie od 26 października do 6 listopada  2020 roku

Na skróty:

Zasady organizacji pracy szkoły

Nauczanie zdalne i zasady jego prowadzenia w klasach IV-VIII

Zasady obowiązujące uczniów podczas spotkań online

Więcej…
 

Dowozy uczniów klas I - III do szkoły na czas zdalnego nauczania

Email Drukuj PDF

NOWY GRAFIK DOWOZÓW UCZNIÓW KLAS I - III DO SZKOŁY

NA CZAS ZDALNEGO NAUCZANIA (26.10.20 – 6.11.20R.)

Więcej…
 


Strona 1 z 50