Start Aktualności
Aktualności

Wytyczne zwiększające bezpieczeństwo w szkole

Email Drukuj PDF

Szanowni Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele,

w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w całym kraju,  resort edukacji, zdrowia i GIS wprowadził dodatkowe, obowiązkowe wytyczne zwiększające bezpieczeństwo w szkołach.

Nowa wytyczna dla wszystkich szkół brzmi następująco:

,, Dyrektor szkoły wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci;

  • obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy,
  • w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni – jest obowiązek osłony ust i nosa”

Ze względu na liczebność niektórych klas nie możemy spełnić wymogu zachowania dystansu w czasie zajęć lekcyjnych, dlatego w klasach powyżej 16 uczniów został wprowadzony obowiązek noszenia maseczek również w czasie lekcji, tym bardziej że jest bezwzględny obowiązek ich noszenia w przestrzeni publicznej.

Proszę o zrozumienie powagi sytuacji i dostosowania się do wytycznych i zasad bezpieczeństwa Państwa dzieci. Zachowanie dystansu i noszenie maseczek jest podstawowym obowiązkiem i zabezpiecza uczniów, nauczycieli i Państwa przed zakażeniem koronawirusem.

Bardzo proszę o przestrzeganie w/w wytycznych.

Bądź bezpieczny!!! – stosuj zasadę DDMA

Nasze zdrowie zależy od wzajemnej odpowiedzialności. Każdy ma wpływ na to, jak szybko epidemia zostanie zahamowana. W jaki sposób możemy to zrobić?  Należy stosować zasadę DDMA, dzięki której chronimy siebie i innych:

D jak dystans

D jak dezynfekcja

M jak maseczka

A jak aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe

Utrzymywanie dystansu min. 1,5 m od innych osób, częste mycie rąk woda z mydłem i ich dezynfekcja, a także zakrywanie ust i nosa w przestrzeni publicznej - to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem.

 

Dyrektor

Gabriela Gawrońska

 

Życzenia dla Nauczycieli

Email Drukuj PDF

W dniu Waszego święta przesyłamy  życzenia.

Kochani Nauczyciele, bądźcie wciąż z nami!
Czy jesteśmy duzi czy jeszcze mali.
Życzymy Wam szczęścia na następne lata
niech żyje i rozkwita nasza oświata!

 

Kliknij Tutaj - Prezentacja

 

Ogłoszenie - UWAGA!

Email Drukuj PDF

Szanowni Państwo,

Nauczyciele,

Drodzy Uczniowie i Rodzice,

 

w związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, niezbędne stało się wprowadzenie procedur bezpieczeństwa, z którymi Państwo zostaliście zapoznani we wrześniu. Proszę  wszystkich; uczniów , nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji o bezwzględne stosowanie się do obowiązujących procedur związanych z Covid -19 w naszej szkole i poza nią.

 

Informuję  o obowiązującym zakazie gromadzenia się uczniów na przerwach i przed lekcjami.

Od dnia 12.10.2020 r. obowiązuje nakaz noszenia maseczek w czasie przerw lekcyjnych.

Uczeń, który jest zapisany na świetlicę, ma obowiązek tam przebywać.

Pozostali przychodzą do szkoły na 7.50. ( nie tłoczymy się rano  na korytarzach przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych).  Uczniowie korzystający ze świetlicy udają się do niej po dzwonku na lekcję. W czasie przerwy zostają na korytarzu szkolnym przy swojej sali pod nadzorem nauczyciela dyżurującego.

Proszę o przestrzeganie higieny (częste mycie rąk i dezynfekcję) i zasad bezpieczeństwa.

Rodzice i inne postronne osoby nie wchodzą do budynku szkoły zgodnie z procedurami.

Rodzice, którzy chcą zapłacić za obiady, dają dziecku pieniądze w opisanej kopercie (imię i nazwisko, klasa, suma). Pani intendentka będzie informowała uczniów o kwocie za obiady ( informacja na kartce).

 

Dbajmy o nasze wspólne bezpieczeństwo, bądźmy odpowiedzialni. Nie dopuśćmy do zawieszenia zajęć wychowawczych i dydaktycznych.

Kształcenie na odległość nie zastąpi bezpośredniego kontaktu ucznia z nauczycielem, a nawet najnowocześniejsze technologie nie stworzą odpowiedniej przestrzeni do budowania trwałych relacji rówieśniczych. Już dziś wiemy, że przedłużająca się izolacja w dalszej perspektywie może przynieść wiele negatywnych skutków. Chodzi tu nie tylko o rozwój intelektualny i mniejszą efektywność procesu kształcenia na odległość, ale również o przygotowanie młodego człowieka do dorosłości, do życia w społeczeństwie, które w dużym stopniu kształtuje się w środowisku szkolnym.

Zróbmy wszystko, by zminimalizować zagrożenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19, by umożliwić  i zapewnić uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły bezpiecznej nauki i pracy oraz uniknąć zakażenia nauczycieli, pracowników i dzieci.

Jestem przekonana, że wspólne, odpowiedzialne działania ograniczą ryzyko oraz pozwolą na funkcjonowanie szkoły w trybie stacjonarnym.

Dyrektor szkoły

mgr Gabriela Gawrońska

 

Spotkanie z leśnikiem Nadleśnictwa Gminy Gidle

Email Drukuj PDF

Kształtowanie postawy proekologicznej to jedna z głównych postaw, które chcemy wykształcić wśród naszych uczniów.  W tym celu 14 września uczniowie klas IV wraz z wychowawcami – p. Edytą Śliwakowską i p. Anną Dąbrowską uczestniczyli w  z spotkaniu z leśnikiem Nadleśnictwa Gminy Gidle.

Prelekcję, połączoną z warsztatami w siedzibie Nadleśnictwa Gidle prowadziła p.   Ewelina Nowak.  W bardzo ciekawy i przystępny sposób zapoznała uczniów ze sposobami ochrony przyrody. Prelekcja wzbogacona została o zadania, podczas rozwiązywania których uczniowie poznali. m.in. parki narodowe Polski.

Więcej…
 

Głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego - łódzkie na plus

Email Drukuj PDF

 

GŁOSUJ NA GMINNY TURNIEJ SOŁECTW  GMINY GIDLE
ORAZ NA BUDOWĘ CHODNIKA I PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH PRZY UL. REYMONTA W GIDLACH
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO!

 

Zachęcamy do głosowania na zadania, które dzięki Państwa pomocy mogą być zrealizowane w naszej Gminie.

W puli wojewódzkiej zachęcamy do głosowania na zadanie pn. „”Bezpieczna droga wojewódzka 784” – budowa chodnika i przejścia dla pieszych w Gidlach ul. Reymonta – kod zadania: W30,

natomiast w puli powiatowej zachęcamy do głosowania na zadanie pn. Gminny Turniej Sołectw Gminy Gidle „Sołectwo na medal” – kod zadania: ERA07.

Wyżej wymienione zadania zostały ocenione pozytywnie i są dopuszczone do głosowania przez mieszkańców województwa łódzkiego.

GŁOSOWANIE TRWA OD 7 DO 18 WRZEŚNIA 2020 ROKU

Więcej…
 


Strona 1 z 48