Start Aktualności Policja przypomina!

Policja przypomina!

Email Drukuj PDF

Komendant Powiatowy Policji w Radomsku  przypomina, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie od 1 kwietnia 2020 roku do 11 kwietnia 2020 roku przemieszczanie się osoby do ukończenia 18 roku życia jest możliwe wyłącznie w określonych w rozporządzeniu przypadkach i tylko pod opieką osoby sprawujący władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej. Jednocześnie informuję, że niedostosowanie się nieletnich do wyżej wymienionych wytycznych będzie skutkować kierowaniem przez Policję spraw zakresie demoralizacji do Sądu Rodzinnego a wobec rodziców nakładaniem na nich kary grzywny za naruszenie obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej.