Start Aktualności Ogłoszenie - UWAGA!

Ogłoszenie - UWAGA!

Email Drukuj PDF

Szanowni Państwo,

Nauczyciele,

Drodzy Uczniowie i Rodzice,

 

w związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, niezbędne stało się wprowadzenie procedur bezpieczeństwa, z którymi Państwo zostaliście zapoznani we wrześniu. Proszę  wszystkich; uczniów , nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji o bezwzględne stosowanie się do obowiązujących procedur związanych z Covid -19 w naszej szkole i poza nią.

Informuję  o obowiązującym zakazie gromadzenia się uczniów na przerwach i przed lekcjami.

Od dnia 12.10.2020 r. obowiązuje nakaz noszenia maseczek w czasie przerw lekcyjnych.

Uczeń, który jest zapisany na świetlicę, ma obowiązek tam przebywać.

Pozostali przychodzą do szkoły na 7.50. ( nie tłoczymy się rano  na korytarzach przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych).  Uczniowie korzystający ze świetlicy udają się do niej po dzwonku na lekcję. W czasie przerwy zostają na korytarzu szkolnym przy swojej sali pod nadzorem nauczyciela dyżurującego.

Proszę o przestrzeganie higieny (częste mycie rąk i dezynfekcję) i zasad bezpieczeństwa.

Rodzice i inne postronne osoby nie wchodzą do budynku szkoły zgodnie z procedurami.

Rodzice, którzy chcą zapłacić za obiady, dają dziecku pieniądze w opisanej kopercie (imię i nazwisko, klasa, suma). Pani intendentka będzie informowała uczniów o kwocie za obiady ( informacja na kartce).

 

Dbajmy o nasze wspólne bezpieczeństwo, bądźmy odpowiedzialni. Nie dopuśćmy do zawieszenia zajęć wychowawczych i dydaktycznych.

Kształcenie na odległość nie zastąpi bezpośredniego kontaktu ucznia z nauczycielem, a nawet najnowocześniejsze technologie nie stworzą odpowiedniej przestrzeni do budowania trwałych relacji rówieśniczych. Już dziś wiemy, że przedłużająca się izolacja w dalszej perspektywie może przynieść wiele negatywnych skutków. Chodzi tu nie tylko o rozwój intelektualny i mniejszą efektywność procesu kształcenia na odległość, ale również o przygotowanie młodego człowieka do dorosłości, do życia w społeczeństwie, które w dużym stopniu kształtuje się w środowisku szkolnym.

Zróbmy wszystko, by zminimalizować zagrożenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19, by umożliwić  i zapewnić uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły bezpiecznej nauki i pracy oraz uniknąć zakażenia nauczycieli, pracowników i dzieci.

Jestem przekonana, że wspólne, odpowiedzialne działania ograniczą ryzyko oraz pozwolą na funkcjonowanie szkoły w trybie stacjonarnym.

Dyrektor szkoły

mgr Gabriela Gawrońska

 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 21 gości 

Informacje dla rodziców

Informacje dla uczniów