Sprawozdanie z zajęć w Oczyszczalni Ścieków w Gidlach.

niedziela, 20 września 2020 18:53 Edyta Śliwakowska
Drukuj

W dniu 19 września uczniowie z klasy VII i VIII wzięli udział w zajęciach edukacyjnych w Oczyszczalni ścieków w Gidlach. Głównym celem tych zajęć było budowanie świadomości ekologicznej oraz kształtowanie nawyków proekologicznych

Pracownik Urzędy Gminy  zapoznał uczniów ze sposobami oczyszczania wody (biologiczne, mechaniczne, chemiczne).

W trakcie zajęć uczniowie mogli  się dowiedzieć, jaką drogę pokonują ścieki, zanim trafią do oczyszczalni. Uczniom zostały też pokazane m.in. pracujące ciągi technologiczne .

Podczas zajęć młodzież poznała  skąd się bierze woda w kranie i dlaczego trzeba ją oszczędzać. Uczestnicy wycieczki poznali różnice między poszczególnymi procesami  oczyszczania  wody.

Zajęcia w oczyszczalni poszerzyły wiedzę młodzieży na temat zasad funkcjonowania oczyszczalni wody, zwiększyły ich świadomość ekologiczną dotyczącą codziennych proekologicznych nawyków korzystania z wody.