Start Aktualności Sprawozdanie z konkursu szkolnego na broszurę „Jestem eko”

Sprawozdanie z konkursu szkolnego na broszurę „Jestem eko”

Email Drukuj PDF

Konkurs został zorganizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową w Gidlach
w ramach realizowanego projektu ekologicznego „Szczęścia szukajmy w przyrodzie” i skierowany był do uczniów klas IV - VI oraz VII – VIII.  
Celem konkursu było:
- rozwijanie wśród młodzieży postaw proekologicznych w stosunku do środowiska naturalnego i jego zasobów,
- wzrost poziomu wiedzy z zakresu znaczenia zasobów przyrody dla prawidłowego funkcjonowania ekosystemów,
- kształcenie postawy szacunku dla wszystkich elementów przyrody jako dobra wspólnego i wzbudzenie poczucia odpowiedzialności za ich racjonalne gospodarowanie,
- modelowanie postawy świadomego i odpowiedzialnego konsumenta.

Konkurs polegał na wykonaniu broszury informacyjnej pod tytułem „Jestem eko”, która miała zawierać treści dotyczące działań człowieka prezentujących postawę dbałości o stan środowiska naturalnego. Zadaniem uczniów klas IV - VI  było wykonanie broszury przy zastosowaniu różnych technik plastycznych, natomiast uczniowie klas VII i VIII wykonali broszurę w formie zapisu elektronicznego z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK).  
Na konkurs wpłynęło wiele ciekawych prac. Zostały one wyeksponowane na tablicy znajdującej się na górnym korytarzu szkoły, obok pracowni nr 12.

Komisja konkursowa zadecydowała o przyznaniu następujących miejsc
w kategorii klas IV – VI:
I miejsce – Wiktoria Mikiewicz, klasa IV a
II miejsce – Mateusz Łęgowik, Mikołaj Borowik, Mariusz Borowik (praca zespołowa wykonana przez uczniów klasy IVb)
III miejsce – Kacper Pluta, Nikola Pachulska, Julia Matyjaszczyk (praca zespołowa wykonana przez uczniów klasy IVb)

W kategorii klas VII – VIII:

I miejsce – Adrian Mirowski i Krystian Wiaderek (uczniowie klasy VII a)
II miejsce –  Robert Cudak i Maciej Ojrzyński (uczniowie klasy VII a) oraz Kacper Borek z klasy VIII
III miejsce – Zuzanna Frymus z klasy VII b

Organizatorami konkursu były pani Agnieszka Misiewicz i pani Małgorzata Czarnecka.