Start Aktualności Powrót do nauku zdalnej

Powrót do nauku zdalnej

Email Drukuj PDF

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

od 22 marca do 11 kwietnia 2021r.

Wracamy czasowo do nauki zdalnej w szkołach

Szanowni Państwo,

informujemy, że - zgodnie z decyzją Ministra Edukacji i Ministra Zdrowia - w okresie od 22 marca do 11 kwietnia 2021 r. zajęcia edukacyjne dla uczniów klas I-VIII w formie kształcenia na odległość.

 

Do 11 kwietnia uczniowie wszystkich klas I-VIII  będą uczyli się zdalnie – to najważniejsza zmiana w funkcjonowaniu szkół wprowadzona z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej.

Również uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych: sportowych, mistrzostwa sportowego, szkół z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego będą realizowali wszystkie zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zajęcia sportowe w ramach klubu sportowego ,,VIS” Gidle zostają  zawieszone.

Nowe zmiany obowiązują od 22 marca do 11 kwietnia

W szkole nadal będą organizowane dla uczniów  klas ósmych  konsultacje indywidualne lub w małych grupach z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Ponadto informuję, że w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła może zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.

Zasady nauczania zdalnego pozostają bez zmian zgodnie z wcześniej podanymi procedurami funkcjonowania i organizacji pracy szkoły na odległość.