Start Aktualności
Aktualności

Powrót do Szkoły - wytyczne

Email Drukuj PDF

Od 18 stycznia 2021 roku uczniowie klas I – III wracają do szkoły. Nauka odbywać się będzie stacjonarnie w reżimie sanitarnym wg wytycznych GIS, MEiN i MZ. Stosowanie się do wytycznych  ma celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli oraz pracowników szkoły w czasie panującej pandemii. Zasady  te, w dużej mierze opierają się na zapisach znanych już Państwu od  września 2020 r., (wewnętrzne regulaminy i procedury funkcjonowania szkoły w czasie pandemii).

Natomiast w klasach IV-VIII zajęcia dydaktyczne są prowadzone zdalnie zgodnie z planem lekcji i na zasadach obowiązujących od 25 X 2020 roku..

Zachęcam do zapoznania się z poniższymi wytycznymi  MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych dotyczących organizacji zajęć w szkole.

Więcej…
 

Piłkarze rocznik 2009-2011-nabór

Email Drukuj PDF

Chcesz grać jak "Lewy" - przyjdź na trening.

LKS VIS Gidle ogłasza nabór dzieci w rocznikach 2009 - 2011.

Więcej informacji udzieli M.Woldan pod numerem telefonu 503-151-478.

 

Więcej…
 

Ubierzmy choinkę dla św. Jana Pawła II

Email Drukuj PDF

Drodzy uczniowie

Nauczyciele świetlicy szkolnej serdecznie zachęcają uczniów klas I-VI do wzięcia udziału w konkursie - "Ubierzmy choinkę dla św. Jana Pawła II". Organizatorem konkursu jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. Konkurs polega na wykonaniu ozdoby choinkowej, dowolną techniką. Pracę należy wykonać samodzielnie i dostarczyć do szkoły w terminie do 9 grudnia. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej organizatora - www.idmjp2.pl

Z pracą należy dostarczyć pobraną i uzupełnioną kartę zgłoszeniową (załącznik nr 1).

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Nauczyciele świetlicy

 

NARODOWE DYKTANDO NA ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Email Drukuj PDF

W ramach uczczenia Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości chętni uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w I Ogólnopolskim Dyktandzie, które odbyło się przez Internet.

Ideą akcji była promocja języka polskiego oraz zbiórka środków na cel charytatywny lub społeczny. W ramach akcji, która odbyła się  w dniu 11 listopada 2020 r., uczniowie z całej Polski  pisali specjalnie przygotowane na tę okazję Narodowe Dyktando. Można je było rozwiązać wyłącznie online, na stronie dyktanda.pl, o wyznaczonych wcześniej godzinach. Każda osoba po wcześniejszym zarejestrowaniu się  mogła napisać dyktando tylko 1 raz, w swojej grupie wiekowej. Wzięcie udziału w I Ogólnopolskim Dyktandzie na Święto Niepodległości było bezpłatne i dobrowolne, a każdy uczestnik generował  jedną złotówkę przeznaczoną przez portal dyktanda.pl na wybrany cel. Każdy, kto przystąpił do napisania dyktanda, miał możliwość zgłoszenia ważnego dla niego celu społecznego lub charytatywnego. Na przykład mogła to być pomoc dla osoby chorej albo zaopatrzenie w komputery do zdalnej nauki dzieci z ubogich rodzin.

Za przygotowanie tekstu dyktand, dopasowanych do danej grupy wiekowej, odpowiadali wybitni językoznawcy, m.in. prof. Tadeusz Zgółka, wiceprzewodniczący Rady Języka Polskiego oraz dr hab. Mariusz Rutkowski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Do tej szczytnej akcji przystąpili następujący uczniowie:

  1. Chybalska Natalia – kl. VII a
  2. Mariankowska Katarzyna – kl. VII a
  3. Gołdon Katarzyna – kl. VII a
  4. Koch Kinga – kl. VI b
  5. Basiński Kacper – kl. VI b
  6. Pluta Kacper – kl. IV b

Pokazaliśmy, że nawet w tych trudnych czasach możemy wspólnie zrobić coś dobrego!

Uczniowie, którzy 11 listopada wzięli  udziału w I Ogólnopolskim Dyktandzie na Święto Niepodległości i reprezentowali w tej akcji naszą szkołę otrzymali oceny celujące z języka polskiego oraz punkty z zachowania.

M. Tarnowska

 

Sprawozdanie z konkursu szkolnego na broszurę „Jestem eko”

Email Drukuj PDF

Konkurs został zorganizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową w Gidlach
w ramach realizowanego projektu ekologicznego „Szczęścia szukajmy w przyrodzie” i skierowany był do uczniów klas IV - VI oraz VII – VIII.  
Celem konkursu było:
- rozwijanie wśród młodzieży postaw proekologicznych w stosunku do środowiska naturalnego i jego zasobów,
- wzrost poziomu wiedzy z zakresu znaczenia zasobów przyrody dla prawidłowego funkcjonowania ekosystemów,
- kształcenie postawy szacunku dla wszystkich elementów przyrody jako dobra wspólnego i wzbudzenie poczucia odpowiedzialności za ich racjonalne gospodarowanie,
- modelowanie postawy świadomego i odpowiedzialnego konsumenta.

Konkurs polegał na wykonaniu broszury informacyjnej pod tytułem „Jestem eko”, która miała zawierać treści dotyczące działań człowieka prezentujących postawę dbałości o stan środowiska naturalnego. Zadaniem uczniów klas IV - VI  było wykonanie broszury przy zastosowaniu różnych technik plastycznych, natomiast uczniowie klas VII i VIII wykonali broszurę w formie zapisu elektronicznego z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK).  
Na konkurs wpłynęło wiele ciekawych prac. Zostały one wyeksponowane na tablicy znajdującej się na górnym korytarzu szkoły, obok pracowni nr 12.

Komisja konkursowa zadecydowała o przyznaniu następujących miejsc
w kategorii klas IV – VI:
I miejsce – Wiktoria Mikiewicz, klasa IV a
II miejsce – Mateusz Łęgowik, Mikołaj Borowik, Mariusz Borowik (praca zespołowa wykonana przez uczniów klasy IVb)
III miejsce – Kacper Pluta, Nikola Pachulska, Julia Matyjaszczyk (praca zespołowa wykonana przez uczniów klasy IVb)

W kategorii klas VII – VIII:

I miejsce – Adrian Mirowski i Krystian Wiaderek (uczniowie klasy VII a)
II miejsce –  Robert Cudak i Maciej Ojrzyński (uczniowie klasy VII a) oraz Kacper Borek z klasy VIII
III miejsce – Zuzanna Frymus z klasy VII b

Organizatorami konkursu były pani Agnieszka Misiewicz i pani Małgorzata Czarnecka.

 


Strona 3 z 52