Start Aktualności
Aktualności

Ogłoszenie - UWAGA!

Email Drukuj PDF

Szanowni Państwo,

Nauczyciele,

Drodzy Uczniowie i Rodzice,

 

w związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, niezbędne stało się wprowadzenie procedur bezpieczeństwa, z którymi Państwo zostaliście zapoznani we wrześniu. Proszę  wszystkich; uczniów , nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji o bezwzględne stosowanie się do obowiązujących procedur związanych z Covid -19 w naszej szkole i poza nią.

Więcej…
 

Strażacka Orkiestra Dęta w Gidlach zaprasza

Email Drukuj PDF

Aby zobaczyć cały plakat - kliknij na Więcej

 

Sprawozdanie z zajęć w Oczyszczalni Ścieków w Gidlach.

Email Drukuj PDF

W dniu 19 września uczniowie z klasy VII i VIII wzięli udział w zajęciach edukacyjnych w Oczyszczalni ścieków w Gidlach. Głównym celem tych zajęć było budowanie świadomości ekologicznej oraz kształtowanie nawyków proekologicznych

Pracownik Urzędy Gminy  zapoznał uczniów ze sposobami oczyszczania wody (biologiczne, mechaniczne, chemiczne).

W trakcie zajęć uczniowie mogli  się dowiedzieć, jaką drogę pokonują ścieki, zanim trafią do oczyszczalni. Uczniom zostały też pokazane m.in. pracujące ciągi technologiczne .

Podczas zajęć młodzież poznała  skąd się bierze woda w kranie i dlaczego trzeba ją oszczędzać. Uczestnicy wycieczki poznali różnice między poszczególnymi procesami  oczyszczania  wody.

Zajęcia w oczyszczalni poszerzyły wiedzę młodzieży na temat zasad funkcjonowania oczyszczalni wody, zwiększyły ich świadomość ekologiczną dotyczącą codziennych proekologicznych nawyków korzystania z wody.

 

Spotkanie z leśnikiem Nadleśnictwa Gminy Gidle

Email Drukuj PDF

Kształtowanie postawy proekologicznej to jedna z głównych postaw, które chcemy wykształcić wśród naszych uczniów.  W tym celu 14 września uczniowie klas IV wraz z wychowawcami – p. Edytą Śliwakowską i p. Anną Dąbrowską uczestniczyli w  z spotkaniu z leśnikiem Nadleśnictwa Gminy Gidle.

Prelekcję, połączoną z warsztatami w siedzibie Nadleśnictwa Gidle prowadziła p.   Ewelina Nowak.  W bardzo ciekawy i przystępny sposób zapoznała uczniów ze sposobami ochrony przyrody. Prelekcja wzbogacona została o zadania, podczas rozwiązywania których uczniowie poznali. m.in. parki narodowe Polski.

Więcej…
 

Głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego - łódzkie na plus

Email Drukuj PDF

 

GŁOSUJ NA GMINNY TURNIEJ SOŁECTW  GMINY GIDLE
ORAZ NA BUDOWĘ CHODNIKA I PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH PRZY UL. REYMONTA W GIDLACH
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO!

 

Zachęcamy do głosowania na zadania, które dzięki Państwa pomocy mogą być zrealizowane w naszej Gminie.

Więcej…
 


Strona 5 z 52