Start Aktualności
Aktualności

Informacja dla Rodziców - Rekrutacja 2021-2022

Email Drukuj PDF

Informujemy, iż wszystkie dzieci których rodzice złożyli wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej zostały przyjęte.

W związku z powyższym nie ma konieczności składania oświadczenia woli przyjęcia.

 

Powrót do nauku zdalnej

Email Drukuj PDF

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

od 22 marca do 11 kwietnia 2021r.

Wracamy czasowo do nauki zdalnej w szkołach

Szanowni Państwo,

informujemy, że - zgodnie z decyzją Ministra Edukacji i Ministra Zdrowia - w okresie od 22 marca do 11 kwietnia 2021 r. zajęcia edukacyjne dla uczniów klas I-VIII w formie kształcenia na odległość.

 

Do 11 kwietnia uczniowie wszystkich klas I-VIII  będą uczyli się zdalnie – to najważniejsza zmiana w funkcjonowaniu szkół wprowadzona z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej.

Również uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych: sportowych, mistrzostwa sportowego, szkół z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego będą realizowali wszystkie zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zajęcia sportowe w ramach klubu sportowego ,,VIS” Gidle zostają  zawieszone.

Nowe zmiany obowiązują od 22 marca do 11 kwietnia

W szkole nadal będą organizowane dla uczniów  klas ósmych  konsultacje indywidualne lub w małych grupach z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Ponadto informuję, że w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła może zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.

Zasady nauczania zdalnego pozostają bez zmian zgodnie z wcześniej podanymi procedurami funkcjonowania i organizacji pracy szkoły na odległość.

 

Ogłoszenie - Rekrutacja 2021-2022

Email Drukuj PDF

Ogłoszenie

Na podstawie Zarządzenia Nr 4/2021 Wójta Gminy Gidle z dnia 7 stycznia  2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 dla  publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gidle

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej  w Gidlach ogłasza zapisy  do klasy Iszkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022 w terminie od 3 marca 2021 r. do 18 marca 2021 r.

Wnioski do pobrania  w sekretaria

cie PSP Gidle  w godz. od. 7.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej szkoły www.pspgidle.pl

Wniosek do pobrania - Pobierz

Klauzula informacyjna - Pobierz

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - Pobierz

 


 

Rekrutacja do klasy pierwszej w roku szkolnym 2021/2022

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego

ul. Szkolna 7, 97-540 Gidle

adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel. 34/3272127

Przyjęcia do klasy pierwszej szkoły podstawowej ogólnodostępnej dzieci zamieszkałych w obwodzie  szkoły.

 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły w dniach:

3 marca 2021 – 18 marca 2021 (do 15.00)

 

W przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności, należy przedłożyć stosowne dokumenty;

W przypadku dziecka, które w 2021r. kończy 6 lat, wraz ze zgłoszeniem należy przedłożyć:

a) dokument potwierdzający korzystanie w roku szkolnym 2020/2021 z wychowania przedszkolnego w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym lub

b) opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

31 marca 2021 godz. 14.00

3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły – złożenie pisemnego oświadczenia

do 6 kwietnia 2021 do godz.15.00

4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych –

8 kwietnia 2021 godz.14.00

 

21 i 22 stycznia Dzień Babci i Dziadka

Email Drukuj PDF

Życzenia dla Babci

 

Jest taka Pani, piękna jak kwiat.
Ogromne serce dla wszystkich ma.
Bardzo ją kocham, ona mnie też.
Być blisko przy niej codziennie chcę.
Dziś wnuczka i wnuczek życzeń mają sto.
Żyj babciu ma droga, żyj nam latek sto.

Życzenia dla dziadka

Kochany dziadku, życzę Ci szczęścia i dostatku.
Uśmiechaj się zawsze, bo kocham Cię szczerze
w domu, w kinie i na spacerze.

Wszystkim Babciom i Dziadkom życzymy wszystkiego najlepszego.

 

Dowozy uczniów klas I - III do szkoły od 18 stycznia

Email Drukuj PDF

 

Obowiązujące dowozy i odwozy uczniów do szkoły obowiązujące uczniów klas I-III od 18.01.21 r.

Więcej…
 


Strona 2 z 52