Start Archiwum

Rok szkolny 2010/2011

Email Drukuj PDF

Szkolne Koło PCK

 

SZKOLNE KOŁO PCK

W Szkole Podstawowej w Gidlach działa Szkolne Koło PCK. Liczy 60 członków z klas I-VI. Opiekunami tego koła w roku szkolnym 2010/2011 są: mgr Joanna Gołdon i mgr Grażyna Ratkowska.

O wszystkich akcjach informować będziemy na gazetce szkolnej i stronie internetowej szkoły.

 

linia ozdobna

ROCZNICA POWSTANIA MŁODZIEŻOWYCH KÓŁ PCK

6 maja 2011 r. uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Gidlach postanowili  wspólnie uczcić 90 rocznicę  powstania Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża. Wszyscy uczniowie zebrali się na boisku szkolnym i wysłuchali historii powstania PCK w Europie i Polsce.

Dzieci i młodzież najchętniej świętują bawiąc się i tańcząc, a że za znak rozpoznawczy tej rocznicy uznano taniec integracyjny, który łączy wszystkich starszych i młodszych, sprawnych i niepełnosprawnych to postanowiliśmy przyłączyć się i wspólnie zatańczyć. W tańcu  belgijskim wzięli udział wszyscy chętni uczniowie z podstawówki i gimnazjum. Nad całością czuwali opiekunowie szkolnych kół J. Gołdon i A. Jeziorska.

 

Historia Międzynarodowego Ruchu
Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca

Najważniejsza data związana z powstaniem Ruchu Czerwonego Krzyża, to 24 czerwca 1859 r. Tego dnia w pobliżu miasteczka Solferino na północy Włoch armia cesarstwa Austrii stoczyła krwawą całodniową bitwę z armią włoską wspomaganą przez armię francuską. W wyniku bitwy na polu walki pozostało około 40 tysięcy ofiar - zabitych, rannych i zaginionych.

Przypadkowym świadkiem bitwy był Henry Dunant, młody Szwajcar z Genewy. Wstrząśnięty widokiem ofiar pozostawionych bez opieki, podjął spontanicznie próbę udzielenia im pomocy przy udziale miejscowej ludności, którą z powodzeniem zachęcił do wynoszenia i pielęgnowania rannych, niezależnie od ich narodowości.

Po powrocie do Genewy przedstawił wszystkim ideę powołania dodatkowej służby medycznej, która miałaby nieść pomoc rannym w czasie wojny. Zaproponował powołanie narodowych stowarzyszeń pomocy, które w czasie pokoju przygotowywałyby swych wolontariuszy do takich zadań, a ponadto postulował, by ranni oraz ci, którzy się nimi opiekują, byli uznawani za osoby neutralne nawet na polu walki.

Idee H. Dunanta poparli czterej znani obywatele Genewy, powołując wspólnie Międzynarodowy Komitet Pomocy Rannym, który przekształcił się później w Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża. Za symbol tej organizacji przyjęto czerwony krzyż na białym tle.

Postanowienia w.w. Komitetu przyjęły później inne kraje.

W naszym kraju Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża powstało w 1919r.

Podstawową misją Czerwonego Krzyża jest zapobieganie i łagodzenie cierpienia ludzkiego oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji dotyczącej narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych. W wypełnianiu swojej misji Czerwony Krzyż   podejmuje przede wszystkim takie zadania jak:

  • ochrona życia i zdrowia,
  • zapewnienie poszanowania istoty ludzkiej, zwłaszcza podczas konfliktów zbrojnych i w innych krytycznych sytuacjach,
  • praca na rzecz zapobiegania chorobom i rozwijanie pomocy społecznej,
  • aktywizowanie pracy wolontariuszy i stała gotowość do niesienia pomocy,
  • budowa uniwersalnego poczucia solidarności ze wszystkimi, którzy potrzebują ochrony i pomocy.

W pracę Czerwonego Krzyża włączyła się również młodzież i od 1921 r. działa  w Polsce pod nazwą.  Młodzież Polskiego Czerwonego Krzyża i posługuje się skrótem "MPCK". Znakiem organizacyjnym MPCK jest znak Czerwonego Krzyża na białym tle w obwódce z napisem "Polski Czerwony Krzyż Młodzież".

Celem strategicznym Młodzieży PCK jest pomoc osobom wymagającym wsparcia.

A ponadto  MPCK może edukować siebie i innych w zakresie pierwszej pomocy, pomagać w organizacji i przeprowadzaniu imprez w Domach Spokojnej Starości, Domach Dziecka, Pogotowiach Opiekuńczych, szkołach przyszpitalnych lub brać udział w ogólnopolskich akcjach i kampaniach, takich jak "Wyprawka dla Żaka", "Kampania Walki z Głodem" "Gorączka Złota", "Czerwonokrzyska Gwiazdka" czy "Wielkanoc z PCK", "Prawda o AIDS. Przekaż ją dalej".

We wszystkich tych  akcjach nasze szkoły chętnie biorą udział za co serdecznie dziękujemy.

 

 

WYPRAWKA DLA ŻAKA

We wrześniu Szkolne Koło PCK zorganizowało zbiórkę przyborów, przyrządów szkolnych oraz wyposażenia uczniów do szkoły pod hasłem „Wyprawka dla żaka”.

W akcji „wyprawka dla żaka” wzięli udział uczniowie klas V i VI a. Za zaangażowanie serdecznie dziękujemy!

Zebrane przybory szkolne zostały przekazane  do Zarządu Rejonowego PCK w Radomsku oraz uczniom potrzebującym pomocy.

Wyprawka dla żaka Wyprawka dla żaka1

 

 

DZIŚ NIKT NIE BĘDZIE GŁODNYŚwiatowy dzień walki z głodem

Na 16 października przypada Światowy Dzień Walki z Głodem. Wiemy, że w krajach trzeciego świata istnieje problem głodu. Mało jednak kto wie, że w Polsce co czwarte dziecko idzie do szkoły z pustym żołądkiem. Tak mówią statystyki.

W związku z tym Szkolne Koło PCK zorganizowało w przeddzień tego dnia akcję „ dziś nikt nie będzie głodny”. Zapraszamy 13 października wszystkich na obiad, który wydawany będzie w szkolnej stołówce.

Walka z głodem

 

Wspólny obiad będzie uwieńczeniem akcji zbiórki żywności, która przekazana została do Zarządu Rejonowego PCK w Radomsku.

Za pomoc wszystkim serdecznie dziękujemy!