Start

Ogłoszenie nr 2

Email Drukuj PDF

Dnia 1 września 2020 r. odbędzie się inauguracja roku szkolnego 2020/2021 z bezwzględnym zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarno-epidemicznego oraz przestrzeganiem  szkolnych PROCEDUR o zapewnieniu  bezpieczeństwa  obowiązujących w PSP w Gidlach w okresie pandemii Covid-19.

Uczniowie klas II – VIII spotykają się o godzinie 9.00 w salach lekcyjnych z wychowawcami, natomiast klasę pierwszą wraz z rodzicami zapraszamy do sali gimnastycznej.

Klasa I wchodzi do szkoły wejściem od ul. Ogrodowej. Rodzice uczniów klas pierwszych po wejściu do szkoły mają obowiązek zdezynfekować dłonie, zakryć  usta i nos i zachować bezpieczny dystans.

Klasy  IIA, IIB, III, IVA, IVB wchodzą do budynku szkoły głównym wejściem, natomiast klasy VIA, VIB, VIIA, VIIB, VIII- wejściem bocznym.

Proszę, przed przysłaniem dzieci do szkoły, o zapoznanie ich  z podstawowymi zasadami higieny i reżimu sanitarnego, a także o sprawdzenie temperatury ciała.

Wspólna troska o przestrzeganie obostrzeń i reguł sanitarnych oraz wytycznych zawartych w PROCEDURACH SZKOŁY  jest naszym absolutnym obowiązkiem  i pomoże wszystkim użytkownikom naszej szkoły poczuć się w miarę  bezpiecznie.

Msza Święta w intencji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się dnia 6.09.2020r o godz. 10.00 w Kościele pw. Św. Marii Magdaleny.

Dyrektor szkoły

mgr Gabriela Gawrońska