Witaj na stronie PSP w Gidlach

Strażacka Orkiestra Dęta w Gidlach zaprasza

Email Drukuj PDF

Aby zobaczyć cały plakat - kliknij na Więcej

 

Sprawozdanie z zajęć w Oczyszczalni Ścieków w Gidlach.

Email Drukuj PDF

W dniu 19 września uczniowie z klasy VII i VIII wzięli udział w zajęciach edukacyjnych w Oczyszczalni ścieków w Gidlach. Głównym celem tych zajęć było budowanie świadomości ekologicznej oraz kształtowanie nawyków proekologicznych

Pracownik Urzędy Gminy  zapoznał uczniów ze sposobami oczyszczania wody (biologiczne, mechaniczne, chemiczne).

W trakcie zajęć uczniowie mogli  się dowiedzieć, jaką drogę pokonują ścieki, zanim trafią do oczyszczalni. Uczniom zostały też pokazane m.in. pracujące ciągi technologiczne .

Podczas zajęć młodzież poznała  skąd się bierze woda w kranie i dlaczego trzeba ją oszczędzać. Uczestnicy wycieczki poznali różnice między poszczególnymi procesami  oczyszczania  wody.

Zajęcia w oczyszczalni poszerzyły wiedzę młodzieży na temat zasad funkcjonowania oczyszczalni wody, zwiększyły ich świadomość ekologiczną dotyczącą codziennych proekologicznych nawyków korzystania z wody.

 

Plan zajęć realizacji projektu "Lepszy rozwój, lepszy start"

Email Drukuj PDF

Plan zajęć projektu "Lepszy rozwój, lepszy start"

 

Zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)
projekt_plan_zajec_m.broniszewska.pdf

 

Więcej…
 

Spotkanie z leśnikiem Nadleśnictwa Gminy Gidle

Email Drukuj PDF

Kształtowanie postawy proekologicznej to jedna z głównych postaw, które chcemy wykształcić wśród naszych uczniów.  W tym celu 14 września uczniowie klas IV wraz z wychowawcami – p. Edytą Śliwakowską i p. Anną Dąbrowską uczestniczyli w  z spotkaniu z leśnikiem Nadleśnictwa Gminy Gidle.

Prelekcję, połączoną z warsztatami w siedzibie Nadleśnictwa Gidle prowadziła p.   Ewelina Nowak.  W bardzo ciekawy i przystępny sposób zapoznała uczniów ze sposobami ochrony przyrody. Prelekcja wzbogacona została o zadania, podczas rozwiązywania których uczniowie poznali. m.in. parki narodowe Polski.

Więcej…
 

Głosowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego - łódzkie na plus

Email Drukuj PDF

 

GŁOSUJ NA GMINNY TURNIEJ SOŁECTW  GMINY GIDLE
ORAZ NA BUDOWĘ CHODNIKA I PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH PRZY UL. REYMONTA W GIDLACH
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO!

 

Zachęcamy do głosowania na zadania, które dzięki Państwa pomocy mogą być zrealizowane w naszej Gminie.

Więcej…
 

Powszechny Spis Rolny 2020

Email Drukuj PDF

Rolniku, wypełnij obowiązek i weź udział w spisie!

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego – 1 września 2020 r. w całym kraju rozpoczął się Powszechny Spis Rolny 2020, który potrwa do 30 listopada 2020 r. Powszechny Spis Rolny 2020 obejmie wszystkie gospodarstwa rolne w kraju. Dane zbierane są według stanu na 1 czerwca 2020 r. Udział w Spisie Rolnym jest obowiązkowy, a kto odmówi udzielenia informacji w spisie powszechnym, podlega grzywnie.

Więcej…
 

Konkurs fotograficzny „ Impresje przyrodnicze mojej małej Ojczyzny”

Email Drukuj PDF

EGULAMIN
MIĘDZYKLASOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

organizowany przez
Publiczną Szkołę Podstawową  im. Józefa Piłsudskiego
w Gidlach

„ Impresje przyrodnicze mojej małej Ojczyzny”

Więcej…
 

Rekrutacja uzupełniająca - Lepszy rozwój, lepszy start"

Email Drukuj PDF

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Gidlach

ogłasza rekrutację uzupełniającą
do udziału w projekcie

 

„Lepszy rozwój, lepszy start”

01.12.2018 – 30.11.2020

W projekcie realizowane będą:

Zgłoszenia do udziału w projekcie przyjmowane są w szkole w okresie 04.09 - 08.09.2020 r.
Udział w projekcie jest bezpłatny.
Bliższe informacje można uzyskać u Dyrektora Szkoły lub w Biurze Projektu.

Rekrutacja uzupełniająca dla uczennic i uczniów:

 • Zajęcia rozwijające

-       Zajęcia  rozwijające z języka angielskiego – 5 os. - ucz. kl. VII-VIII – 21 h

-       Koło matematyczne – 6 os. – ucz. kl. VII-VIII – 19 h

-       Zajęcia  rozwijające z grafiki  komputerowej i projektowania stron www – 3 os. – ucz. kl. VI-VIII – 23 h

-       Zajęcia  rozwijające z projektowania i wydruku 3D – 1 os. – ucz. kl. VI – VIII – 23 h

-       Zajęcia  rozwijające z chemii – 1 os. – ucz. kl. VI-VIII – 25 h

 • Zajęcia wyrównawcze

-     Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego  - 4 os. – ucz. kl. VII-VIII – 17 h

-     Zajęcia wyrównawcze z matematyki – 5 os. – ucz. kl. VII-VIII – 21 h

Rekrutacja uzupełniająca dla nauczycieli:

-     Szkolenie Laboratorium tajemnic – 1 os. x 32 h

Pliki do pobrania:

Regulamin rekrutacji uzupełniającej PSP Gidle

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji uzupełniającej

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji uzupełniającej

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji uzupełniającej

Plan zajęć

 

Rekrutacja uzupełniająca odbywa się w związku z zakończeniem edukacji w szkołach na terenie Gminy Gidle dotychczasowych uczestników projektu.

 

Konkurs plastyczny - „Matka – Ziemia nasz wspólny dom”- w trosce o przyszłość naszej planety”.

Email Drukuj PDF

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ

„Matka – Ziemia nasz wspólny dom”- w trosce o przyszłość naszej planety”.

Organizator:

Konkurs organizowany jest przez Publiczną Szkołę Podstawową w Gidlach w ramach projektu ”Ekologia integralna encykliki Laudato si”

Cele konkursu:

 • Rozwijanie świadomości i wrażliwości ekologicznej i artystycznej.
 • Kształtowanie postawy dbałości o Ziemię z jej całym pięknem,  jakie dał nam Pan.
 • Kształtowanie u dzieci poczucia harmonii ze środowiskiem i całą przyrodą oraz postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska naturalnego.

Tematyka prac konkursowych:

 • Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku szkolnym klas I-III.
 • Technika wykonania prac – dowolna.
 • Tematyka prac musi być związana z ekologią, ochroną środowiska.
 • Preferowane będą prace ukazujące piękno naszej planety oraz te,w których wykorzystano materiały z recyklingu lub biodegradowalne.
 • Format A3, Blok techniczny, tektura.

Warunki uczestnictwa:

 1. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną, samodzielnie wykonaną pracę plastyczną.
 2. Prace zbiorowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
 3. Dostarczone prace pozostaną do dyspozycji organizatora.
 4. Każda praca powinna zostać oznaczona na odwrocie: imieniem i nazwiskiem autora.
 5. Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka składają pisemną zgodę na  zrzeczenie się praw autorskich oraz publikację zwycięskich prac wraz z wizerunkami ich autorów ( załącznik nr1 do regulaminu zamieszczony do pobrania na stronie PSP w Gidlach).
 6. Prace nie posiadające załącznika nie będą brały udziału w konkursie.
Więcej…
 

,,Szczęścia szukajmy w przyrodzie”

Email Drukuj PDF

 

Projekt ekologiczny pt. ,,Szczęścia szukajmy w przyrodzie”

w ramach projektu ,,Ekologia integralna encykliki Laudato Si

w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych


Nasza szkoła od września przystąpiła do realizacji projektu pt. ,,Ekologia integralna encykliki Laudato Si w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”. Projekt realizowany przez Caritas Polska został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. .

Koordynatorem merytorycznym projektu jest pani dyrektor Gabriela Gawrońska, koordynatorem finansowym pani Jolanta Krakowiak a asystentem zespołu pani Marzanna Tarnowska. Ponadto członkami zespołu projektowego są uczennice z klasy VIII – działające w Szkolnym Kole Caritas.

Głównym celem projektu jest budzenie społeczności obywatelskiej w duchu encykliki Laudato si.

Przystępując do akcji, mamy na uwadze przede wszystkim edukację dzieci i młodzieży w zakresie postaw proekologicznych. Zdajemy sobie sprawę z tego, że wciąż w naszej małej społeczności jest niewystarczająca świadomość potrzeby dbania o wspólne otoczenie, środowisko, gospodarkę zasobami wodnymi. Chcemy również zwrócić uwagę na skutki i zapobieganie nadmiernemu konsumpcjonizmowi oraz wskazać w zamian inną drogę do osiągania satysfakcji i szczęścia w życiu.   Segregacja śmieci, oszczędzanie wody, nadmierny konsumpcjonizm – to szczegółowe cele, które będą przyświecać naszym działaniom w ramach projektu.

Więcej…
 

Ogłoszenie nr 2

Email Drukuj PDF

Dnia 1 września 2020 r. odbędzie się inauguracja roku szkolnego 2020/2021 z bezwzględnym zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarno-epidemicznego oraz przestrzeganiem  szkolnych PROCEDUR o zapewnieniu  bezpieczeństwa  obowiązujących w PSP w Gidlach w okresie pandemii Covid-19.

Uczniowie klas II – VIII spotykają się o godzinie 9.00 w salach lekcyjnych z wychowawcami, natomiast klasę pierwszą wraz z rodzicami zapraszamy do sali gimnastycznej.

Klasa I wchodzi do szkoły wejściem od ul. Ogrodowej. Rodzice uczniów klas pierwszych po wejściu do szkoły mają obowiązek zdezynfekować dłonie, zakryć  usta i nos i zachować bezpieczny dystans.

Klasy  IIA, IIB, III, IVA, IVB wchodzą do budynku szkoły głównym wejściem, natomiast klasy VIA, VIB, VIIA, VIIB, VIII- wejściem bocznym.

Proszę, przed przysłaniem dzieci do szkoły, o zapoznanie ich  z podstawowymi zasadami higieny i reżimu sanitarnego, a także o sprawdzenie temperatury ciała.

Wspólna troska o przestrzeganie obostrzeń i reguł sanitarnych oraz wytycznych zawartych w PROCEDURACH SZKOŁY  jest naszym absolutnym obowiązkiem  i pomoże wszystkim użytkownikom naszej szkoły poczuć się w miarę  bezpiecznie.

Msza Święta w intencji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się dnia 6.09.2020r o godz. 10.00 w Kościele pw. Św. Marii Magdaleny.

Dyrektor szkoły

mgr Gabriela Gawrońska

 

Ogłoszenie nr 1

Email Drukuj PDF

Proszę rodziców uczniów klas I - VIII o zapoznanie się z wszystkimi Procedurami bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID- 19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązującymi na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Gidlach od 1.09.2020r. Następnie proszę o podpisanie Deklaracji o zapoznaniu się z w/w procedurami. Druk Deklaracji uczniowie otrzymają od wychowawców w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.

Celem opracowanych na podstawie wytycznych MEN, MZ, GIS procedur jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19, umożliwienie i zapewnienie uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły bezpiecznej nauki i pracy, uniknięcie zakażenia nauczycieli, pracowników i dzieci przez osoby z zewnątrz – rodziców oraz osoby postronne, zmniejszenie liczby kontaktów na terenie   szkoły, celem umożliwienia identyfikacji osób, które będą podlegać kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, informowanie pracowników, rodziców i opiekunów o szczególnych zasadach funkcjonowania szkoły w trakcie epidemii Covid-19.

Podpisane przez Państwa Deklaracje uczniowie oddają wychowawcy do dnia 4.09.2020r.

W związku z panującym zagrożeniem pandemii koronawirusa i zalecanym reżimem sanitarnym wszyscy pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich  rodzice zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania  zasad zawartych w PROCEDURACH  o zapewnieniu bezpieczeństwie ( m.in. częste mycie rąk i ich dezynfekcja, zachowanie bezpiecznej odległości, zakrywanie ust i nosa, przychodzenie do szkoły bez objawów chorobowych). Znajomość procedur,  ich stosowanie  i bezwzględne przestrzeganie jest niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa podczas pobytu w naszej szkole.

Dyrektor szkoły

mgr Gabriela Gawrońska

Procedura - plik do pobrania

 

Dowozy i odwozy uczniów w roku szkolnym 2020/2021

Email Drukuj PDF

 

Dowozy uczniów w roku szkolnym 2020/2021

GIMBUS

6.55 – Michałopol

7.05 – Huby Ciężkowice

7.20 – Wojnowice

7.25 – Górka

PKS Radomsko I

7.05 – Stęszów

7.10 – Borowa

PKS Radomsko II

7.00 – Kotfin

7.05 – Włynice

 

 

Odwozy uczniów w roku szkolnym 2020/2021

GIMBUS

12.10 – Górka, Wojnowice, Ciężkowice (poniedziałek – piątek)

13.05 – Włynice, Kotfin (poniedziałek – piątek)

13.40 – Górka, Wojnowice, Ciężkowice (poniedziałek – piątek)

14.40 – Górka, Wojnowice, Ciężkowice (poniedziałek – piątek)

15.20 – Górka, Wojnowice, Ciężkowice (wtorek)

PKS Radomsko I

13.40 – Borowa, Stęszów (poniedziałek – piątek)

14.25 – Stęszów, Borowa (poniedziałek, czwartek, piątek)

15.15 –  Stęszów, Borowa (wtorek, środa)

PKS Radomsko II

14.40 – Włynice, Kotfin (poniedziałek, środa, czwartek, piątek)

15.20 – Włynice, Kotfin (wtorek)

 

(Odwozy mogą się zmienić)

 

Wykaz podręczników na rok szkolny 2020/2021

Email Drukuj PDF

 

Wykaz podręczników na rok szkolny 2020/2021

KLIKNIJ Tutaj

 

Rodzice, nauczyciele, uczniowie!!!

Email Drukuj PDF

DRODZY RODZICE, SZANOWNI NAUCZYCIELE I WY, NAJWAŻNIEJSI DZISIAJ, UCZNIOWIE !

Rok szkolny 2019/2020 dobiegł końca. Życie napisało dla nas trudny scenariusz, przynosząc koronowirusa i tym samym brak możliwości uczestnictwa w lekcjach stacjonarnych. Wszyscy zmagaliśmy się ze zdalnym nauczaniem. Zdobywaliśmy nowe doświadczenia i umiejętności. Uczyliśmy się od siebie nawzajem, stając w obliczu różnych problemów, które uruchomiły w nas pokłady nieznanych zasobów edukacyjnych.
W sposób szczególny zwracam się do Was, drodzy absolwenci. Osiem lat temu po raz pierwszy zabrzmiał dla Was głos dzwonka tej szkoły. To w niej wszyscy zostaliście pasowani na uczniów.
Dziś przyszedł czas rozstania. Życzę Wam, abyście w kolejnej szkole odnaleźli miejsce dla siebie, spotkali nowych, równie wspaniałych kolegów, a nawet przyjaciół.
Przez 8 lat byliście blisko nas, a teraz odchodzicie w nową – na razie – nieznaną dla Was przyszłość. Wierzę, że każdy pracował na miarę swoich możliwości i sił. Ta nauka, jeśli nie od razu, to zaowocuje w nowych szkołach, dając podwaliny do dalszej pracy i osiągania najwyższych sukcesów.

Drodzy Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice, zasłużyliście na odpoczynek!
Życzę Wam, aby najpiękniejsze w roku wakacyjne miesiące były czasem złapania oddechu przed następnym rokiem szkolnym.
Szanowni Uczniowie, proszę, spotykajcie się w realnym świecie, a nie tylko w sieci przez komunikatory społecznościowe, pamiętajcie o zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Pielęgnujcie przyjaźnie. Kto ma możliwość, niech zwiedza piękne zakątki Polski, czytajcie i cieszcie się spokojem.
Dziękuję wszystkim za współpracę, Rodzicom za wyrozumiałość, Nauczycielom za poświęcenie, a Wam drodzy Uczniowie za wytrwałość w tym ciężkim czasie.
„To już jest koniec…” Rok szkolny 2019/2020 uważam za zakończony!

Z wyrazami szacunku
Dyrektor Szkoły
mgr Joanna Niedźwiecka

 

,,Ekologia integralna encykliki Laudato Si w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”

Email Drukuj PDF

Nasza szkoła od września przystąpi do realizacji projektu pt. ,,Ekologia integralna encykliki Laudato Si w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”. Projekt realizowany przez Caritas Polska został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. .

Dnia 9.06.20 r. został rozstrzygnięty  konkurs   na projekty złożone w całej Polsce. Nasz projekt pt. ,,Szczęścia szukajmy w przyrodzie” został nagrodzony i otrzymaliśmy 4000,00 zł na realizację działań ujętych w projekcie.

Koordynatorem merytorycznym projektu jest pani Gabriela Gawrońska, koordynatorem finansowym pani Jolanta Krakowiak a asystentem zespołu pani Marzanna Tarnowska. Ponadto członkami zespołu projektowego są uczennice z klasy VII – działające w Szkolnym Kole Caritas.

Głównym celem projektu jest budzenie społeczności obywatelskiej w duchu encykliki Laudato si.

Więcej…
 

Pomagamy pszczołom bez lipy

Email Drukuj PDF

Uczniowie klas V ab i VI w ramach lekcji biologii, a także klas I ab i III a w ramach zajęć świetlicowych wzięli udział w programie edukacyjnym „Pomagamy pszczołom bez lipy”. Zajęcia przeprowadzone zostały w oparciu o materiały udostępnione przez Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin.

Lekcje dostarczyły  merytorycznej wiedzy o różnorodności owadów zapylających, ich roli i znaczeniu dla bioróżnorodności i produkcji żywności oraz pomogły w kształtowaniu właściwych postaw.

Podczas zajęć wykorzystany został  mini serial „Z kamerą wśród pszczół”, zrealizowany ze wsparciem merytorycznym Zakładu Pszczelnictwa w Puławach.

Zachęcamy też do włączenia się w akcję #PomagamyPszczołomBezLipy!

 

Harmonogram dyżurów nauczycieli klasy V - VIII

Email Drukuj PDF

Haromonogram konsultacji nauczycielskich dla uczniów klas V-VIII

obowiązujący od dnia 1.06.2020r.

Dzień tygodnia

Godzina

Nauczyciel /Przedmiot

Poniedziałek

900- 1100

J. Niedźwiecka - historia

Poniedziałek

1030-1130

O. Dziegieć

Wtorek

900- 1100

Katarzyna Chmielarz - matematyka

Wtorek

900- 1100

Anna Surlej  – język angielski

Wtorek

1000-1200

B. Dąbrowska – j.polski

Wtorek

930-1130

P. Ojrzyński - informatyka/muzyka

Wtorek

1100-1200

G. Ratkowska - zaj. rewalidacyjne

Środa

1100-1200

M. Woldan - historia, WOS

Środa

1200-1330

E. Warzybok - j.angielski

Środa

1200-1300

E. Śliwakowska - biologia

Środa

1000-1100

J. Gołdon - wf

Środa

1000-1130

Gajzler - geografia

Środa

1000-1100

Jeziorska - wf

Środa

900-1030

Ks. G. Kałuża - religia

Środa

1000-1030

J. Krakowiak - EDB

Czwartek

1000-1200

Marzanna Tarnowska - język polski

Czwartek

1000-1130

G. Gawrońska - j, niemiecki

Czwartek

800- 930

M. Duda – Hom - chemia

Czwartek

1100-1200

Karczewska - wf

Piątek

930- 1030

Fijołek - Medlarska  - fizyka

Piątek

900-1030

U. Depta - j.niemiecki, j.angielski

Piątek

1000-1100

Kubasiak - logopedia, biblioteka

 

Konsultacje nauczycielskie dla uczniów klasy 8

Email Drukuj PDF

Konsultacje nauczycielskie dla uczniów klasy 8

- przedmioty egzaminacyjne.

Dzień tygodnia

Godzina

Nauczyciel /Przedmiot

Wtorek

900- 1100

Katarzyna Chmielarz

-matematyka

Wtorek

900- 1100

Anna Surlej

– język angielski

Czwartek

1000-1200

Marzanna Tarnowska

- język polski

 

Nabór online do Szkoły muzycznej

Email Drukuj PDF

Udostępniamy Plakat informujący o naborze do Państwowej Szkoły Muzycznej w Radomsku.

Aby wyświetlić go w całości kliknij na WIĘCEJ, a następnie kliknij w Plakat.

 

Więcej…
 

Międzynarodowy Dzień Ziemi

Email Drukuj PDF

22 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi, którego celem jest zwrócenie uwagi na kwestie ochrony środowiska naturalnego, w tym promowanie zachowań proekologicznych. Wiodącym tematem tegorocznej 50. edycji tego święta będą działania na rzecz ochrony klimatu, w szczególności zaakcentowanie wyzwań związanych z zachodzącymi zmianami klimatycznymi.

Jubileuszowe  Obchody Dnia Ziemi 2020 pilotuje Ministerstwo Klimatu, które w ramach obchodów organizuje  warsztaty on-line  pt. „Dzień Ziemi w Ministerstwie Klimatu”. Odmienna forma obchodów spowodowana jest zamknięciem szkół z powodu epidemii koronawirusa. Warsztaty on- line  odbędą się 22 kwietnia w godzinach 11:40-13:45. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent RP Pan Andrzej Duda.

Zachęcamy do udziału w tym przedsięwzięciu naszą społeczność szkolną, szczególnie klasy 7-8, ze względu na omawianą tematykę. Warsztaty w sieci nic nie stracą ze swego waloru edukacyjnego i będą  dla Was  urozmaiceniem codziennych zajęć szkolnych w ramach nauki zdalnej. Co więcej, forma  warsztatów pozwoli rozszerzyć grono uczestników na wszystkich zainteresowanych uczniów.

Jak wziąć udział w warsztatach? To niezwykle proste. Wystarczy z domowego komputera wejść 22 kwietnia o godz. 11:40 na stronę www.dzienziemiwmk.pl i postępować zgodnie z  instrukcjami na stronie. Interaktywny formularz poprosi Was  o podstawowe informacje: imię, numer i nazwę szkoły, miejscowość. Po zarejestrowaniu staniecie się pełnoprawnymi uczestnikami warsztatów, będziecie mogli obejrzeć wykłady i wziąć udział w czacie, za pośrednictwem którego możecie także zadać pytania ministrowi klimatu i ekspertom.

Oprócz wideoczatu z ministrem klimatu Panem   Michałem Kurtyką, w warsztatach wezmą także udział znani i lubiani naukowcy: biolog dr Mariusz Gogól i fizyk dr Tomasz Rożek. W  przystępnej formie opowiedzą czym grozi globalne ocieplenie, jak mu zapobiegać i jaką rolę odegra w tym rozwój Odnawialnych Źródeł Energii.

 

Zapraszamy  uczniów klas 7 i 8 do udziału.

 

Policja przypomina!

Email Drukuj PDF

Komendant Powiatowy Policji w Radomsku  przypomina, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie od 1 kwietnia 2020 roku do 11 kwietnia 2020 roku przemieszczanie się osoby do ukończenia 18 roku życia jest możliwe wyłącznie w określonych w rozporządzeniu przypadkach i tylko pod opieką osoby sprawujący władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej. Jednocześnie informuję, że niedostosowanie się nieletnich do wyżej wymienionych wytycznych będzie skutkować kierowaniem przez Policję spraw zakresie demoralizacji do Sądu Rodzinnego a wobec rodziców nakładaniem na nich kary grzywny za naruszenie obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej.

 

Rekrutacja - ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Szanowni Państwo
biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną a co za tym idzie zawieszenie zajęć zachęcam aby dokumenty dotyczące rekrutacji przesyłać drogą mailową, w formie skanów lub fotografii.
Dyrektor szkoły

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Email Drukuj PDF

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca
z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Dodatkowe informacje - Kliknij na WIĘCEJ


Informacje dla Rodziców

Informacje dla Uczniów

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

Więcej…
 

Rekolekcje wielkopostne

Email Drukuj PDF

W związku z aktualną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się koronowirusa w Polsce Kuria Metropolitalna w Częstochowie informuje, iż z powodu braku możliwości zorganizowania wspólnego wyjścia uczniów do kościoła, ani spotkania rekolekcyjnego na terenie szkoły, rekolekcje wielkopostne dla uczniów zostają przesunięte na inny termin lub odwołane, o czym zostaną Państwo poinformowani w późniejszym terminie.

 

Konkurs "Las w słoiku" rozstrzygnięty

Email Drukuj PDF

Pogoda podczas tegorocznych ferii zimowych nie sprzyjała zabawom na śniegu.

Stworzenie pięknych wizualnie miniaturowych ogrodów w szkle, mogło więc być  skutecznym lekiem na zimową  nudę i miłym spędzeniem czasu wolnego w czasie ferii zimowych. Las w szkle to mały niezależny ekosystem, doskonały pomysł na kreatywne spędzanie czasu.  Wynalazcą tego niezwykłego ekosystemu jest  francuski botanik David Latimer, który jako pierwszy ponad 40 lat temu udowodnił, że rośliny zamknięte w butli, z powodzeniem poradzą sobie bez pomocy powietrza z zewnątrz. Inspiracją do tworzenia lasów w szkle była z kolei Azja Wschodnia, z której to wywodzi się tradycja zamykania mini natury w dekoracyjnym szkle.

Uczniowie chętnie wzięli udział w konkursie i wykonali piękne miniaturki lasu.

Zdaniem jury prace były czasochłonne i wymagały kreatywności, w związku z tym wszystkie zostały nagrodzone dyplomami oraz nagrodami w postaci albumów.

Więcej…
 

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Email Drukuj PDF

Na podstawie Zarządzenia Nr 14/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 16 stycznia  2020 r. w sprawie  ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 dla publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gidle.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej  w Gidlach ogłasza zapisy do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021 w terminie od 5 marca 2020 r. do 20 marca 2020 r.

Wnioski do pobrania  w sekretariacie PSP Gidle w godz. od 7.00 do 15.00 oraz  klikając na link:

 

Warsztaty "Święta Puszcza"

Email Drukuj PDF

Wolontariuszki ze Szkolnego Koło Caritas wraz z koordynatorką Gabrielą Gawrońską dnia 24.02.2020 r. wzięły udział w warsztatach szkoleniowo-formacyjnych w Olsztynie - ,,Święta Puszcza”. Temat warsztatów to::..Ekologia integralna encykliki Laudato si w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”.

Celem warsztatów było m.in.:

 • aktywizacja wspólnot Caritas w Polsce,
 • kształtowanie postaw prośrodowiskowych ich członków poprzez realizację praktycznych działań;
 • budowanie społeczeństwa obywatelskiego w duchu Społecznej Nauki Kościoła Katolickiego, zwłaszcza w duchu encykliki Laudato si’,
 • uświadomienie uczestnikom szkolenia ochrony najsłabszych mieszkańców planety przed skutkami degradacji środowiska i zmian klimatu.
 

Podsumowanie świątecznych akcji.

Email Drukuj PDF

Szkolne Koło Caritas włączyło się  w ogólnopolską akcję Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom Wolontariuszki ze Szkolnego Koła Caritas rozprowadziły 200 sztuk świec oraz ozdoby świąteczne na łączną kwotę 2161.00. Zebrane pieniądze zostały przekazane do Caritas Archidiecezji Częstochowa.

Szkolne Koło Caritas w dniach 6-7.12.2019 r. zbierały w marketach żywność w ramach  akcji - "Tak. Pomagam!" Z zebranej żywność zostały skompletowane paczki świąteczne dla ludzi samotnych, będących w trudnej sytuacji materialnej z terenu naszej gminy. Zrobiłyśmy 80 paczek świątecznych, które zostały rozdane wraz z życzeniami bożonarodzeniowymi dla rodzin potrzebujących.

Było to ogromne przedsięwzięcie, w które zaangażował się nasz Szkolny Klub Wolontariatu.

Dziękujemy za okazaną pomoc i dar serca!!!

Szkolny Klub Wolontariatu otrzymał podziękowanie za wsparcie Fundacji Mam Marzenie i udział w akcji ,,Dzień Pluszowego Misia”.

Więcej…
 

Konkurs ekologiczny

Email Drukuj PDF

Uczniowie naszej szkoły mają świadomość odpowiedzialności za stan środowiska. Bardzo chętnie wzięli  więc udział w I Wojewódzkim Konkursie  Ekologicznym "DBAM O ŚRODOWISKO"

Celem konkursu było pogłębienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska, w szczególności aspektów związanych z segregowaniem i recyklingiem odpadów oraz ochroną powietrza przed zanieczyszczeniami.

Dzięki takim konkursom nasi uczniowie wykazują postawę proekologiczną wobec środowiska naturalnego, mają świadomość potrzeby zmiany nawyków, poprzez wprowadzenie w życie zasad racjonalnego gospodarowania surowcami i odpadami.

W konkursie tym wyróżniona została praca Nikoli Pachulskiej z klasy IIIb.

Serdecznie gratulujemy!

 

Wigilijne dzieło pomocy dzieciom.

Email Drukuj PDF

Szkolne Koło Caritas włącza się  w ogólnopolską akcję Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom Kampania ta polega na rozprowadzaniu świec, które w Wigilię Bożego Narodzenia zapalane są na polskich stołach na znak solidarności z najbardziej potrzebującymi w Polsce i na świecie. Wpływy uzyskane z Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom przeznaczone są na całoroczne dożywianie tysięcy dzieci w szkołach i świetlicach, na pomoc edukacyjną oraz letni wypoczynek. Caritas przeznacza też 10 groszy z każdej świecy na pomoc dzieciom z zagranicy.

Więcej…
 


Strona 2 z 15

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 64 gości 

Informacje dla rodziców

Informacje dla uczniów