Witaj na stronie PSP w Gidlach

Nabór online do Szkoły muzycznej

Email Drukuj PDF

Udostępniamy Plakat informujący o naborze do Państwowej Szkoły Muzycznej w Radomsku.

Aby wyświetlić go w całości kliknij na WIĘCEJ, a następnie kliknij w Plakat.

 

Więcej…
 

Międzynarodowy Dzień Ziemi

Email Drukuj PDF

22 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi, którego celem jest zwrócenie uwagi na kwestie ochrony środowiska naturalnego, w tym promowanie zachowań proekologicznych. Wiodącym tematem tegorocznej 50. edycji tego święta będą działania na rzecz ochrony klimatu, w szczególności zaakcentowanie wyzwań związanych z zachodzącymi zmianami klimatycznymi.

Jubileuszowe  Obchody Dnia Ziemi 2020 pilotuje Ministerstwo Klimatu, które w ramach obchodów organizuje  warsztaty on-line  pt. „Dzień Ziemi w Ministerstwie Klimatu”. Odmienna forma obchodów spowodowana jest zamknięciem szkół z powodu epidemii koronawirusa. Warsztaty on- line  odbędą się 22 kwietnia w godzinach 11:40-13:45. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent RP Pan Andrzej Duda.

Zachęcamy do udziału w tym przedsięwzięciu naszą społeczność szkolną, szczególnie klasy 7-8, ze względu na omawianą tematykę. Warsztaty w sieci nic nie stracą ze swego waloru edukacyjnego i będą  dla Was  urozmaiceniem codziennych zajęć szkolnych w ramach nauki zdalnej. Co więcej, forma  warsztatów pozwoli rozszerzyć grono uczestników na wszystkich zainteresowanych uczniów.

Jak wziąć udział w warsztatach? To niezwykle proste. Wystarczy z domowego komputera wejść 22 kwietnia o godz. 11:40 na stronę www.dzienziemiwmk.pl i postępować zgodnie z  instrukcjami na stronie. Interaktywny formularz poprosi Was  o podstawowe informacje: imię, numer i nazwę szkoły, miejscowość. Po zarejestrowaniu staniecie się pełnoprawnymi uczestnikami warsztatów, będziecie mogli obejrzeć wykłady i wziąć udział w czacie, za pośrednictwem którego możecie także zadać pytania ministrowi klimatu i ekspertom.

Oprócz wideoczatu z ministrem klimatu Panem   Michałem Kurtyką, w warsztatach wezmą także udział znani i lubiani naukowcy: biolog dr Mariusz Gogól i fizyk dr Tomasz Rożek. W  przystępnej formie opowiedzą czym grozi globalne ocieplenie, jak mu zapobiegać i jaką rolę odegra w tym rozwój Odnawialnych Źródeł Energii.

 

Zapraszamy  uczniów klas 7 i 8 do udziału.

 

Policja przypomina!

Email Drukuj PDF

Komendant Powiatowy Policji w Radomsku  przypomina, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie od 1 kwietnia 2020 roku do 11 kwietnia 2020 roku przemieszczanie się osoby do ukończenia 18 roku życia jest możliwe wyłącznie w określonych w rozporządzeniu przypadkach i tylko pod opieką osoby sprawujący władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej. Jednocześnie informuję, że niedostosowanie się nieletnich do wyżej wymienionych wytycznych będzie skutkować kierowaniem przez Policję spraw zakresie demoralizacji do Sądu Rodzinnego a wobec rodziców nakładaniem na nich kary grzywny za naruszenie obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej.

 

Rekrutacja - ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Szanowni Państwo
biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną a co za tym idzie zawieszenie zajęć zachęcam aby dokumenty dotyczące rekrutacji przesyłać drogą mailową, w formie skanów lub fotografii.
Dyrektor szkoły

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Email Drukuj PDF

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca
z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Dodatkowe informacje - Kliknij na WIĘCEJ


Informacje dla Rodziców

Informacje dla Uczniów

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

Więcej…
 

Rekolekcje wielkopostne

Email Drukuj PDF

W związku z aktualną sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się koronowirusa w Polsce Kuria Metropolitalna w Częstochowie informuje, iż z powodu braku możliwości zorganizowania wspólnego wyjścia uczniów do kościoła, ani spotkania rekolekcyjnego na terenie szkoły, rekolekcje wielkopostne dla uczniów zostają przesunięte na inny termin lub odwołane, o czym zostaną Państwo poinformowani w późniejszym terminie.

 

Konkurs "Las w słoiku" rozstrzygnięty

Email Drukuj PDF

Pogoda podczas tegorocznych ferii zimowych nie sprzyjała zabawom na śniegu.

Stworzenie pięknych wizualnie miniaturowych ogrodów w szkle, mogło więc być  skutecznym lekiem na zimową  nudę i miłym spędzeniem czasu wolnego w czasie ferii zimowych. Las w szkle to mały niezależny ekosystem, doskonały pomysł na kreatywne spędzanie czasu.  Wynalazcą tego niezwykłego ekosystemu jest  francuski botanik David Latimer, który jako pierwszy ponad 40 lat temu udowodnił, że rośliny zamknięte w butli, z powodzeniem poradzą sobie bez pomocy powietrza z zewnątrz. Inspiracją do tworzenia lasów w szkle była z kolei Azja Wschodnia, z której to wywodzi się tradycja zamykania mini natury w dekoracyjnym szkle.

Uczniowie chętnie wzięli udział w konkursie i wykonali piękne miniaturki lasu.

Zdaniem jury prace były czasochłonne i wymagały kreatywności, w związku z tym wszystkie zostały nagrodzone dyplomami oraz nagrodami w postaci albumów.

Więcej…
 

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Email Drukuj PDF

Na podstawie Zarządzenia Nr 14/2020 Wójta Gminy Gidle z dnia 16 stycznia  2020 r. w sprawie  ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 dla publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gidle.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej  w Gidlach ogłasza zapisy do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021 w terminie od 5 marca 2020 r. do 20 marca 2020 r.

Wnioski do pobrania  w sekretariacie PSP Gidle w godz. od 7.00 do 15.00 oraz  klikając na link:

 

Warsztaty "Święta Puszcza"

Email Drukuj PDF

Wolontariuszki ze Szkolnego Koło Caritas wraz z koordynatorką Gabrielą Gawrońską dnia 24.02.2020 r. wzięły udział w warsztatach szkoleniowo-formacyjnych w Olsztynie - ,,Święta Puszcza”. Temat warsztatów to::..Ekologia integralna encykliki Laudato si w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”.

Celem warsztatów było m.in.:

  • aktywizacja wspólnot Caritas w Polsce,
  • kształtowanie postaw prośrodowiskowych ich członków poprzez realizację praktycznych działań;
  • budowanie społeczeństwa obywatelskiego w duchu Społecznej Nauki Kościoła Katolickiego, zwłaszcza w duchu encykliki Laudato si’,
  • uświadomienie uczestnikom szkolenia ochrony najsłabszych mieszkańców planety przed skutkami degradacji środowiska i zmian klimatu.
 

Podsumowanie świątecznych akcji.

Email Drukuj PDF

Szkolne Koło Caritas włączyło się  w ogólnopolską akcję Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom Wolontariuszki ze Szkolnego Koła Caritas rozprowadziły 200 sztuk świec oraz ozdoby świąteczne na łączną kwotę 2161.00. Zebrane pieniądze zostały przekazane do Caritas Archidiecezji Częstochowa.

Szkolne Koło Caritas w dniach 6-7.12.2019 r. zbierały w marketach żywność w ramach  akcji - "Tak. Pomagam!" Z zebranej żywność zostały skompletowane paczki świąteczne dla ludzi samotnych, będących w trudnej sytuacji materialnej z terenu naszej gminy. Zrobiłyśmy 80 paczek świątecznych, które zostały rozdane wraz z życzeniami bożonarodzeniowymi dla rodzin potrzebujących.

Było to ogromne przedsięwzięcie, w które zaangażował się nasz Szkolny Klub Wolontariatu.

Dziękujemy za okazaną pomoc i dar serca!!!

Szkolny Klub Wolontariatu otrzymał podziękowanie za wsparcie Fundacji Mam Marzenie i udział w akcji ,,Dzień Pluszowego Misia”.

Więcej…
 

Konkurs ekologiczny

Email Drukuj PDF

Uczniowie naszej szkoły mają świadomość odpowiedzialności za stan środowiska. Bardzo chętnie wzięli  więc udział w I Wojewódzkim Konkursie  Ekologicznym "DBAM O ŚRODOWISKO"

Celem konkursu było pogłębienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska, w szczególności aspektów związanych z segregowaniem i recyklingiem odpadów oraz ochroną powietrza przed zanieczyszczeniami.

Dzięki takim konkursom nasi uczniowie wykazują postawę proekologiczną wobec środowiska naturalnego, mają świadomość potrzeby zmiany nawyków, poprzez wprowadzenie w życie zasad racjonalnego gospodarowania surowcami i odpadami.

W konkursie tym wyróżniona została praca Nikoli Pachulskiej z klasy IIIb.

Serdecznie gratulujemy!

 

Wigilijne dzieło pomocy dzieciom.

Email Drukuj PDF

Szkolne Koło Caritas włącza się  w ogólnopolską akcję Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom Kampania ta polega na rozprowadzaniu świec, które w Wigilię Bożego Narodzenia zapalane są na polskich stołach na znak solidarności z najbardziej potrzebującymi w Polsce i na świecie. Wpływy uzyskane z Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom przeznaczone są na całoroczne dożywianie tysięcy dzieci w szkołach i świetlicach, na pomoc edukacyjną oraz letni wypoczynek. Caritas przeznacza też 10 groszy z każdej świecy na pomoc dzieciom z zagranicy.

Więcej…
 

Konkurs na logo Szkolnego Klubu Wolontariatu rozstrzygnięty!!!

Email Drukuj PDF

 

Został rozstrzygnięty konkurs na logo Szkolnego Klubu Wolontariatu.

Zwyciężyło logo zaprojektowane przez uczennicę i jednocześnie aktywną wolontariuszkę  klasy VII - Julię Pyzik

Gratulujemy!!!

 

Terminy i tematyka szkoleń dla Rodziców

Email Drukuj PDF

Projekt - Podniesienie kompetencji cyfrowych
mieszkańców Gminy Gidle

Terminy i tematyka szkoleń w Publicznej Szkole w Gidlach:

  1. Mój biznes w sieci - 14-15.12.2019 r.
  2. Mój biznes w sieci - 04-05.01.2020 r.
  3. Rodzic w internecie - 18-19.01.2020 r.
  4. Działam w sieciach społecznościowych - 25-26.01.2020 r.
  5. Rodzic w internecie - 01-02.02.2020 r.

W kursie poza Rodzicami naszych uczniów mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy województwa łódzkiego.

Serdecznie Zapraszamy.

 

Dzień Pluszowego Misia

Email Drukuj PDF

Szkolny Klub Wolontariatu przeprowadził w listopadzie szlachetną akcję ,,Dzień Pluszowego Misia”, która polegała na zbiórce nowych maskotek i materiałów plastycznych dla małych pacjentów onkologicznych oddziałów szpitalnych.

Akcja w naszej szkole cieszyła się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem ze strony uczniów i ich Rodziców.

Zebrane zabawki zostały wysłane do Katowic na ręce fundacji ,,Mam Marzenie”, a następnie przekazane m.in. do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. Ojca Świętego Jana Pawła II.

Szkolny Klub Wolontariatu wraz z opiekunkami serdecznie dziękuje wszystkim uczniom i ich Rodzicom zaangażowanym w akcję charytatywną ,,Dzień Pluszowego Misia".

Więcej…
 

Tenis stołowy - dziewczęta w finale wojewódzkim

Email Drukuj PDF

Dziewczęta i chłopcy z PSP w Gidlach zostali  mistrzami naszej gminy!
Gminne  zawody drużynowe w tenisie stołowym,  w ramach Igrzysk Dzieci, rozegrano 7 października w Gidlach. Wzięły w  nich udział po trzy  zespoły. Rywalizację dziewcząt wygrały reprezentantki PSP z Gidel (Katarzyna Gołdon i Oliwia Siemińska) . Drugie miejsce zajęły uczennice z PSP w Pławnie, a trzecie z PSP w Cieżkowicach. Wśród chłopców najlepiej zagrali uczniowie z PSP w Gidlach (Dawid Bańcerek i Kamil Sztandera), którzy wygrali wszystkie swoje mecze.

Obie zwycięskie drużyny zaprezentowały swoje umiejętności na zawodach powiatowych, które odbyły się 29 października  w Dobryszycach. Dziewczęta, bez straty seta, pokonały drużyny z: PSP Rzejowic, PSP w Kietlinie i PSP nr 9 w Radomsku. Zajęły tam miejsce pierwsze i awansowały do półfinału województwa łódzkiego. Chłopcy natomiast pokonali drużyny z : Dobryszyc, Rzejowic oraz z PSP nr z Radomska. Ulegli tylko drużynie z Kietlina. Tym samym zajęli miejsce II i podobnie jak dziewczęta awansowali do kolejnego etapu.

Więcej…
 

Patriotycznie w GOK-u w Gidlach

Email Drukuj PDF

Już po raz jedenasty w Sali kameralnej GOK w Gidlach odbył się Gminny Festiwal Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej „Pamięć w pieśniach żyje”. Tegoroczna edycja festiwalu cieszyła się ogromnym powodzeniem wśród młodych wokalistów. W dn. 7 listopada w przesłuchaniach konkursowych udział wzięło 50 wykonawców w trzech kategoriach wiekowych. Komisja konkursowa postanowiła nagrodzić uczniów naszej szkoły:

Więcej…
 

Zbiórka kasztanów i żołędzi

Email Drukuj PDF

W miesiącu październiku Publiczna Szkoła Podstawowa podjęła  współpracę z Nadleśnictwem Gidle. Uczniowie naszej szkoły przystąpili do akcji – „Zbiórka kasztanów i żołędzi dla zwierząt leśnych na  okresie zimowy”.  Akcja połączona została z konkursem między klasami na największą wagę zebranych kasztanów i żołędzi. Konkurs przeprowadzono w dwóch grupach wiekowych uczniów młodszych z  kl. I – III oraz starszych z  kl. V – VIII.

Cała społeczność uczniowska oraz rodzice  bardzo zaangażowali się w zbiórkę w

wyniku czego zebraliśmy 918 kg. kasztanów i żołędzi co jest nowym rekordem naszej szkoły. W wyniku konkursu wyłoniono dwie zwycięskie klasy – kl. I a i kl. V a,  które w nagrodę zostały zaproszone na zajęcia edukacyjne i smaczny poczęstunek przygotowany przez Nadleśnictwo Gidle.

 

Szkoła pamięta.

Email Drukuj PDF

Nasza szkoła przystąpiła do akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”. Celem tej inicjatywy było zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia.

Ten rok, to rok ważnych wydarzeń – 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Głównym celem jest uwrażliwienie młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią naszego regionu, naszej społeczności.

W ramach przedsięwzięcia uczniowie i nauczyciele odwiedzali miejsca pamięci. Uczniowie klas VII i VIII 25.10.19r. uczestniczyli w wycieczce patriotycznej do Oświęcimia.

Więcej…
 

Wycieczka Oświęcim – Kraków

Email Drukuj PDF

W dniu 25 października 2019 r. odbyła się jednodniowa wycieczka Oświęcim – Kraków. Uczestniczyli w niej uczniowie klas VII i VIII.

Głównym celem wyjazdu było zwiedzenie największego hitlerowskiego obozu zagłady w dwóch częściach: Auschwitz – Birkenau. Obóz w Oświęcimiu jest dla świata symbolem terroru i ludobójstwa. Stał się jednym z kilku ośrodków ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej – symbolem Holocaustu. Po przekroczeniu bramy z napisem „Arbeit macht frei" młodzież poczuła powagę i zgrozę miejsca, w którym się znajdowali. Zwiedzanie obozu zaczęli od budynków, w których znajdowały się liczne zdjęcia tego miejsca z czasów wojny. Uczniowie mogli tam  zobaczyć pozostałe po więźniach rzeczy osobiste, takie jak: okulary, buty, walizki, przedmioty codziennego użytku, ich zdjęcia oraz pomieszczenia, w których zmuszeni byli mieszkać. Największe wrażenie na wszystkich wywarł pobyt w pomieszczeniu, gdzie znajdowało się krematorium i komora gazowa. Następnie wszyscy udali się pod ścianę straceń i blok 11 zwany blokiem śmierci. Młodzież oddała hołd ofiarom Holocaustu poprzez zapalenie symbolicznego znicza przed ścianą śmierci. Wyjazd  był dla wszystkich poruszającą lekcją historii. Ta wyprawa na pewno utkwi  w pamięci jeszcze przez dłuższy czas.

Więcej…
 

Ślubowanie Klas Pierwszych

Email Drukuj PDF

22 października 2019 roku mieliśmy ogromną przyjemność być świadkami ważnej chwili w życiu społeczności Publicznej Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Gidlach.
Uczniowie z klas Ia i Ib pod kierunkiem pani Marii Broniszewskiej i pani Ewy Strączyńskiej-Kluźniak przedstawili program artystyczny, złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły, a następnie zostali pasowani na uczniów. Pasowania dokonała dyrektor szkoły pani Joanna Niedźwiecka.
Uczniowie z klas II, IIIa i IIIb wraz ze swoimi wychowawczyniami panią Olgą Dziegieć, panią Teresą Molendą i panią Agnieszką Misiewicz przygotowali uroczyste powitanie pierwszoklasistów.
W tym niezwykle ważnym momencie edukacji uczniom z klas pierwszych towarzyszyli pani dyrektor, wychowawcy, nauczyciele, rodzice oraz koleżanki i koledzy ze starszych klas.
Po części oficjalnej nastąpił czas wręczania upominków, życzeń i podsumowania uroczystości. Na pamiątkę tego wydarzenia dyrektor szkoły wręczyła pierwszoklasistom pamiątkowe dyplomy, rodzice kuferki pomocy dydaktycznych, a starsi koledzy i koleżanki z klasy drugiej i z klas trzecich własnoręcznie wykonane upominki.
Po zakończeniu uroczystości radosną atmosferę tego wyjątkowego dnia podkreślił słodki poczęstunek w klasach.

Zdjęcia w Galerii - KLIKNIJ

 

Co słychać w Bibliotece Szkolnej?

Email Drukuj PDF

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania biblioteka szkolna zorganizowała 27.09.19r. Dzień Głośnego Czytania w naszej szkole dla uczniów klas I -III.

Tym dniem zapoczątkowano akcję czytelniczą,,Starsi czytają młodszym”, która odbywa się raz w tygodniu. Celem naszej akcji jest pobudzenie wyobraźni dziecka, ćwiczenie pamięci i koncentracji oraz samodzielnego myślenia.

Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych zostały zorganizowane w szkole akcje czytelnicze.

W pierwszym tygodniu października w ramach promocji bibliotek i czytelnictwa każdy, kto wypożyczył książkę otrzymał drobny upominek/słodycz ( nie dotyczyło lektur).

W dniu 17.10.19r. odbyła się akcja pt. , ,,Czytanie nie szkodzi, owoce również. Poczęstuj się!”. Na przerwach uczniowie mogli poczęstować się owocami i wylosować sentencję o książkach. Akcja miała na celu zachęcenie uczniów do czytania, a tym samym do odwiedzania biblioteki szkolnej i zapoznania się z nowościami czytelniczymi, jakie pozyskaliśmy z NPRCz.

Przez cały miesiąc na tablicy przy bibliotece uczniowie i nauczyciele oraz przyjaciele biblioteki mogli składać życzenia z okazji obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.

W tym miesiącu również zostały przygotowane w bibliotece szkolnej tematyczne wystawy książek m.in. - "Uwolnij wyobraźnię’’, "Świat poezji”, "Świat baśni i bajek”, "Książki dla dzieci i młodzieży”.

Wszystkie akcje przygotowała i nadzorowała mgr Gabriela Gawrońska

 

Międzynarodowy Dzień Walki z Głodem i Ubóstwem w naszej szkole!

Email Drukuj PDF

Z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Głodem i Ubóstwem – (16.10.19r.) Szkolny Klub Wolontariatu w porozumieniu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej zebrał  żywność  dla rodzin potrzebujących wsparcia na terenie naszej gminy.

Celem naszej akcji jest pogłębienie świadomości społeczeństwa na temat globalnych problemów żywnościowych i wzmocnienie poczucia solidarności w walce z głodem, niedożywieniem i ubóstwem.

Dziękujemy wolontariuszom i opiekunom SzKW  za przeprowadzenie udanej akcji!!!

Szkolny Klub Wolontariatu przy współpracy ze stołówką szkolną z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Głodem i Ubóstwem przeprowadził akcję "Ciepły posiłek dla każdego”, który był wydawany dla całej społeczności szkolnej w dniu 16.10.2019r.  Produkty żywnościowe na przygotowanie ciepłego posiłku otrzymaliśmy od sponsorów, którym serdecznie dziękujemy.

Dziękujemy wszystkim za okazaną pomoc!!!

 

Wycieczka do Warszawy

Email Drukuj PDF

3 października klasy Va, Vb, VI b odbyły jednodniową wycieczkę do Warszawy. Uczestnicy wyjazdu zwiedzili: lotnisko Okęcie, Stare Miasto, Zamek Królewski z zewnątrz, Kolumnę Zygmunta, zabytki na Krakowskim Przedmieściu. Jednak sporo emocji dostarczył naszym uczniom Stadion Narodowy. Przechodząc Trasą Piłkarskich Emocji, zobaczyliśmy pomieszczenia strefy zawodniczej, wykorzystywane podczas meczów reprezentacji Polski w piłce nożnej, m.in. szatnie zawodników, w których znajdują się koszulki znanych piłkarzy, centrum medialne PGE Narodowego, które przeznaczone jest dla dziennikarzy, a czego w naszej telewizji zobaczyć tak dokładnie  nie można. Ostatnim punktem wycieczki było wejście do Centrum Nauki Kopernik. Nasi uczniowie mieli możliwość przeprowadzenia doświadczeń na ponad 450 urządzeniach. Ponadto uczestniczyli w prowadzonych w przestrzeni wystawach, pokazach i warsztatach. Sprawdzianem odwagi, nie tylko dla naszych uczestników, ale również wychowawców, było łoże Fakira. Wszyscy spisali się wzorowo. Zmęczeni, ale szczęśliwi wróciliśmy z bagażem nowych doznań i doświadczeń. Opiekunami wycieczki były panie: M. Tarnowska, K. Chmielarz, U. Depta, E. Śliwakowska, A. Karczewska

 

Akcja charytatywna "Okulary dla AFRYKI"

Email Drukuj PDF

Kolejna akcja charytatywna w naszej szkole zakończyła się sukcesem. W miesiącu wrześniu  miała miejsce zbiórka okularów korekcyjnych i przeciwsłonecznych dla ludzi potrzebujących z Afryki, w ramach ogólnopolskiego projektu „Okulary dla AFRYKI”. Koordynatorami akcji na terenie szkoły były panie: B. Kubasiak, O. Dziegieć, G. Gawrońska.

Wszystkim zaangażowanym w zbiórkę serdecznie dziękujemy ☺

 

Wyjazd na spektakl teatralny

Email Drukuj PDF

Dzień Chłopaka stał się okazją do wyjazdu klas VI a, VI b oraz VII do Częstochowy. Najpierw uczestniczyliśmy w uczcie dla ducha – spektaklu teatralnym pt. „Pierwsza miłość w sieci” wyreżyserowanym przez Studio In – Art. z Wrocławia. Spektakl w interesujący dla młodego widza sposób zwrócił uwagę na narastający problem uzależnienia od Internetu. Uczniowie przekonali się jak wiele zagrożeń niesie bezkrytyczne korzystanie z sieci, a przede wszystkim umieszczanie w niej naszych danych. Zwieńczeniem Święta Chłopaka był Mac Donald. Wyjazd zorganizowały nauczycielki języka polskiego – M. Tarnowska oraz A. Dąbrowska.

 

Festiwal Pięknego Czytania

Email Drukuj PDF

W dniu 27.09.2019r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Festiwalu Pięknego Czytania w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomsku.  Młodzież zaprezentowała różnorodny repertuar. Można było posłuchać fragmentów literatury takich autorów jak: H. Sienkiewicz, M. Białoszewski, B. Prus , M. Białoszewski. Gościem honorowym Festiwalu był Pan Kazimierz Szymeczko- polski pisarz, Ambasador Polszczyzny Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej. Z minirecitalem wystąpiła młoda radomszczańska wokalistka Oliwia Kopiec.

Opiekę nad uczniami sprawowała p. Barbara Kubasiak.

 

Więcej…
 

Sztafetowye Biegi Przełajowe

Email Drukuj PDF

W dniu 23.09.2019r.  odbyły się w naszej szkole zawody gminne w Sztafetowych Biegach Przełajowych (8x800m), w ramach Igrzysk Dzieci czyli rocznik 2007 i młodsi.  Reprezentacje wystawiły Szkoła Podstawowa w Pławnie i Szkoła Podstawowa w Gidlach. Skład drużyny dziewcząt PSP w Gidlach przedstawiał się następująco:  Emilia Bojarska, Sandra Borowik, Julia Chrostowska, Zuzanna Cudak, Klaudia Fystyk  Katarzyna Gołdon, Wiktoria Mazurek, Oliwia Siemińska,  Drużyna chłopców to: Fabian Brudek, Jakub Kowalski, Franek Kusiński, Mateusz Mariankowski, Filip Markiewicz, Michał Ociepa,  Maciej Ojrzyński, Kamil Sztandera. Każdy uczestnik pokonał dystans 800m.

Zawodniczki i zawodnicy z PSP w Gidlach pokonali przeciwników, zajmując pierwsze miejsca.

Zawody przygotowała i przeprowadziła Joanna Gołdon.

Gratulujemy!

 

Zebranie z rodzicami

Email Drukuj PDF

Zebranie z rodzicami

Serdecznie zapraszamy Rodziców na spotkanie profilaktyczne z p. Pawłem Sieradzanem - specjalistą i trenerem z Łódzkiego Centrum Profilaktyki z Łodzi.

Spotkanie odbędzie się

25 września 2019 o godz. 16.30 (Środa)

w ramach realizacji programu rozwijania kompetencji uczniów, rodziców i nauczycieli - "Aktywnie, bezpiecznie i w zgodzie z innymi".

 

Serdecznie zapraszamy.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

 

Ubezpieczenie grupowe NNW

Email Drukuj PDF

 

 

Ubezpieczenie grupowe NNW uczniów, na rok szkolny 2019/2020 w PSP w Gidlach.

 

Więcej…
 

Narodowe Czytanie 2019

Email Drukuj PDF

Kolejna edycja czytelniczej akcji, której patronuje Para Prezydencka, odbyła się pod hasłem „Osiem lektur na ósme Narodowe Czytanie”. Nasza szkoła również przystąpiła do tej akcji. Podczas tegorocznej sesji Para Prezydencka zaproponowała do publicznego czytania Nowele polskie, wśród których znalazły się również lektury szkolne: „Katarynka” B. Prusa oraz „Sachem” H. Sienkiewicza. Naszą szkołę reprezentowało 10 uczniów z klas V – VII:  Z. Pluta, M. Kosmala, N. Chybalska, K. Mariankowska, D. Kolakowska, R. Cudak, M. Ojrzyński, K. Gala, S. Załóg, W. Krasowska. Uczestnicy, czytając fragmenty tekstów na trwałe wpisanych w historię polskiej literatury, udowodnili, że niektóre książki nie tracą na aktualności, ponieważ zawierają uniwersalne treści.

Zdjęcia - Kliknij WIĘCEJ

 

Więcej…
 


Strona 2 z 14