Lepszy rozwój, lepszy start

środa, 04 września 2019 09:25 Administrator
Drukuj

Gmina Gidle
realizuje projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich pt.:

„Lepszy rozwój, lepszy start”

Celem projektu jest zwiększenie szans w zakresie równego dostępu do dobrej jakości nauki i zwiększenie poziomu ograniczenia przedwczesnego kończenia edukacji w Szkole Podstawowej w Gidlach, Szkole Podstawowej w Pławnie i Szkole Podstawowej w Ciężkowicach do 31.07.2020 r. poprzez:

Pakiet rekrutacyjny do pobrania:
Regulamin rekrutacji
Oświadczenie uczestnika
Ogłoszenie o rekrutacji
Formularz nauczyciela
Formularz zgłoszeniowy ucznia