Start Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego

Email Drukuj PDF

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

 

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

01 września 2020

2.

Propozycja terminów dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021:

W dniach dodatkowo wolnych  szkoła prowadzić będzie zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dla uczniów szkoły.

  • 14.10.2020 r.  – Dzień Komisji Edukacji Narodowej i ślubowanie klasy pierwszej (środa - dzień szkolnych zajęć niedydaktycznych)
  • 2 listopada 2020 (poniedziałek)
  • 12 maja 2021r. - Dzień Patrona Szkoły (środa - dzień szkolnych zajęć niedydaktycznych)
  • 25,26,27 maja 2021 (wtorek - środa - czwartek) egzamin ósmoklasisty
  • 28 maja 2021 (piątek)
  • 4 czerwca 2021 (piątek)
3.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2020

4.

Ferie zimowe

1 lutego - 14 lutego 2021 r.

5.

Wiosenna przerwa świąteczna

1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.

6. Egzamin uczniów klasy ósmej

Wg ustaleń dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: 25, 26, 27 maja 2021r.

Termin dodatkowy: 16, 17, 18 czerwca 2021r.

7.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

25 czerwca 2021 r.

8. Ferie letnie

26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.