Start Kalendarz uroczystości szkolnych

Kalendarz uroczystości szkolnych

Email Drukuj PDF

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH

W 2017/2018 ROKU

Lp.

Tematyka

Termin wykonania

Klasy uczestniczące

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

04 IX 2017

I -VII

2.

Dzień Edukacji Narodowej

13 X 2017

I - VII

3. Pasowanie na ucznia klasy I X 2017 I - III

4.

Wieczór Andrzejkowy

XI 2017

I - VII

5.

Wigilia

22 XII 2017

I - VII

6.

Dzień Bezpiecznego Internetu

II 2017

I - VII

7.

Bal Karnawałowy

14 II 2018

I - VII

8.

Dzień Samorządności Powitanie Wiosny

III 2018

I - VII

9. Akademia z okazji Świąt Wielkanocnych III 2018 I - VII
10. Święto Patrona Szkoły V 2018 I - VII
11. Dzień Rodziny 25 V 2018 I - VII

9.

Dzień Dziecka
Dzień Sportu

01 VI 2018

I -VII

10.

Zakończenie Roku Szkolnego

22 VI 2018

I - VII