Koło teatralne "Ziarenko"

czwartek, 01 marca 2012 20:29 Administrator
Drukuj

Koło teatralno - plastyczne

"ZIARENKO"

 

Koło Teatralno – Plastyczne „Ziarenko” powstało 01.09.2002 r. w PSP w Gidlach,które prowadzone było przez  panią mgr Iwonę Pilarską i panią mgr Aleksandrę Nowak. Obecnie koło działa pod opieką p. mgr I. Pilarskiej. Od samego początku powstania działa ono bardzo prężnie. Dzieci pod okiem opiekuna chętnie biorą udział w przygotowaniu imprez szkolnych i środowiskowych takich jak festyny szkolne, wieczornice. Z okazji świąt   przygotowują Jasełka czy Misteria Paschalne.

Dużym przedsięwzięciem było napisanie scenariusza i wystawienie widowiska pt. „O tym jak Maryja zakrólowała na gidelskiej ziemi”, za które mali aktorzy otrzymali II nagrodę na VI Przeglądzie Małych Form Teatralnych w Radomsku.

Członkowie koła biorą udział w wielu konkursach recytatorskich i plastycznych organizowanych w szkole i poza szkołą zdobywając nagrody. Na zajęciach kółka uczniowie rozwijają nie tylko umiejętności aktorskie, recytatorskie, ale również obcują z innego rodzaju sztuką – plastyką. Przygotowują kostiumy, dekoracje do przedstawień, malują. Dzięki tym zajęciom dzieci przezwyciężają własne słabości, opory, nieśmiałość, spełniają się twórczo, a przede wszystkim miło i pożytecznie spędzają wolny czas.

W roku szkolnym 2011/2012 zajęcia kółka teatralno – plastycznego prowadzone są w ramach art.42 KN. 1 godz. tygodniowo i mają na celu rozwijanie osobowości twórczej ucznia, jego zainteresowań, uzdolnień aktorskich i plastycznych.

W czasie zajęć dzieci przygotowały kostiumy, dekorację do przedstawień, doskonaliły technikę recytacji wybranych tekstów i wykonywały prace konkursowe.

W I półroczu uczniowie przygotowali i przedstawili dwie inscenizacje z okazji Dnia Edukacji Narodowej i Jasełka z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Ponadto członkowie koła brali udział w następujących konkursach: