Start Szkolna kasa oszczędności

Szkolna Kasa Oszczędności

Email Drukuj PDF

Opiekunem Szkolnej Kasy Oszczędności

w roku szkolnym 2017/2018 jest

mgr Agnieszka Kowalska


Terminy przyjmowania wpłat:

Poniedziałek 7:30 – 8:00

 

Szkolna kasa oszczędności

ziarnko do ziarnka, aż zbierze się miarka...

O korzyściach płynących z umiejętności oszczędzania nie trzeba nikogo  przekonywać. Wiemy też, że nie jest to łatwa sztuka. Uczą się jej więc w naszej szkole dzieci od najmłodszych lat. Zaoszczędzone, mniejsze bądź większe pieniądze mogą wpłacić na konto SKO, oszczędzając w ten sposób na szkolne wycieczki, „Zieloną szkołę” czy wakacje.

 

Świnka skarbonka

REGULAMIN SKO W PSP W GIDLACH

 1. Szkolna Kasa Oszczędności w Publicznej Szkole Podstawowej w Gidlach działa pod patronatem Banku Spółdzielczego w Żytnie O/Gidle.
 2. Opiekun SKO prowadzi dokumentację związaną z pracą tej organizacji.
 1. Członkiem SKO może być każdy uczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Gidlach.
 2. Dokumentem stwierdzającym przynależność do SKO jest książeczka SKO.
 3. Uczeń staje się członkiem SKO jeżeli dokona pierwszej wpłaty na książeczkę SKO.
 4. Pierwsza minimalna kwota jaką należy wpłacić na książeczkę SKO to 1zł.
 5. Wpłat i wypłat z książeczki dokonuje uczeń bezpośrednio u opiekuna SKO.
 6. Wypłatę gotówki  uczeń może dokonać na swoją ustną dyspozycję kwitując własnoręcznym podpisem.
 7. Wypłatę gotówki zgłasza uczeń opiekunowi na dwa dni przed żądanym terminem.
 8. Każdy członek SKO ma prawo uczestniczyć w konkursach i przedsięwzięciach SKO przeznaczonych dla jego grupy wiekowej.
 9. Opiekun SKO w miarę możliwości finansowych kupuje i wręcza nagrody rzeczowe dla członków SKO wyróżniających się w systematycznym oszczędzaniu orazw konkursach organizowanych przez SKO.
 10. W razie zagubienia lub utraty książeczki SKO należy bezzwłocznie poinformować opiekuna SKO .

Szkolna Kasa Oszczędności w Publicznej Szkole Podstawowej w Gidlach działa pod patronatem Banku Spółdzielczego w Żytnie oddz./Gidle.

 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 34 gości 

Informacje dla rodziców

Informacje dla uczniów