Start Szkolny Klub Wolontariatu
Szkolny Klub Wolontariatu

IV Światowy Dzień Ubogich

Email Drukuj PDF

Drodzy Uczniowie
Szkolny Klub Wolontariatu wraz z Caritasem Archidiecezji Częstochowskiej zaprasza do udziału w zbiórce odzieży i żywności. Od 15 listopada do 20 grudnia można pomóc ubogim i bezdomnym. Każdy, kto chce wspomóc te osoby może to uczynić dostarczając do kościoła parafialnego p.w. Najświętszej Maryi Panny Bolesnej w Gidlach:
– nową odzież (czapki, rękawiczki, szaliki, spodnie, swetry)
– używane kurtki
– środki czystości
Rzeczy te zostaną przekazane przez wolontariuszy naszej szkoły do Caritasu w Częstochowie.
Pomoc oferowana jest ubogim, bezdomnym oraz podopiecznym placówek prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej.
Dziękujemy za wsparcie naszej akcji!!!


Opiekunowie SKW

 

Konkurs fotograficzny „ Impresje przyrodnicze mojej małej Ojczyzny”

Email Drukuj PDF

EGULAMIN
MIĘDZYKLASOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

organizowany przez
Publiczną Szkołę Podstawową  im. Józefa Piłsudskiego
w Gidlach

„ Impresje przyrodnicze mojej małej Ojczyzny”

Więcej…
 

,,Szczęścia szukajmy w przyrodzie”

Email Drukuj PDF

 

Projekt ekologiczny pt. ,,Szczęścia szukajmy w przyrodzie”

w ramach projektu ,,Ekologia integralna encykliki Laudato Si

w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych


Nasza szkoła od września przystąpiła do realizacji projektu pt. ,,Ekologia integralna encykliki Laudato Si w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”. Projekt realizowany przez Caritas Polska został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. .

Koordynatorem merytorycznym projektu jest pani dyrektor Gabriela Gawrońska, koordynatorem finansowym pani Jolanta Krakowiak a asystentem zespołu pani Marzanna Tarnowska. Ponadto członkami zespołu projektowego są uczennice z klasy VIII – działające w Szkolnym Kole Caritas.

Głównym celem projektu jest budzenie społeczności obywatelskiej w duchu encykliki Laudato si.

Przystępując do akcji, mamy na uwadze przede wszystkim edukację dzieci i młodzieży w zakresie postaw proekologicznych. Zdajemy sobie sprawę z tego, że wciąż w naszej małej społeczności jest niewystarczająca świadomość potrzeby dbania o wspólne otoczenie, środowisko, gospodarkę zasobami wodnymi. Chcemy również zwrócić uwagę na skutki i zapobieganie nadmiernemu konsumpcjonizmowi oraz wskazać w zamian inną drogę do osiągania satysfakcji i szczęścia w życiu.   Segregacja śmieci, oszczędzanie wody, nadmierny konsumpcjonizm – to szczegółowe cele, które będą przyświecać naszym działaniom w ramach projektu.

Więcej…
 

,,Ekologia integralna encykliki Laudato Si w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”

Email Drukuj PDF

Nasza szkoła od września przystąpi do realizacji projektu pt. ,,Ekologia integralna encykliki Laudato Si w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”. Projekt realizowany przez Caritas Polska został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. .

Dnia 9.06.20 r. został rozstrzygnięty  konkurs   na projekty złożone w całej Polsce. Nasz projekt pt. ,,Szczęścia szukajmy w przyrodzie” został nagrodzony i otrzymaliśmy 4000,00 zł na realizację działań ujętych w projekcie.

Koordynatorem merytorycznym projektu jest pani Gabriela Gawrońska, koordynatorem finansowym pani Jolanta Krakowiak a asystentem zespołu pani Marzanna Tarnowska. Ponadto członkami zespołu projektowego są uczennice z klasy VII – działające w Szkolnym Kole Caritas.

Głównym celem projektu jest budzenie społeczności obywatelskiej w duchu encykliki Laudato si.

Więcej…
 

Warsztaty "Święta Puszcza"

Email Drukuj PDF

Wolontariuszki ze Szkolnego Koło Caritas wraz z koordynatorką Gabrielą Gawrońską dnia 24.02.2020 r. wzięły udział w warsztatach szkoleniowo-formacyjnych w Olsztynie - ,,Święta Puszcza”. Temat warsztatów to::..Ekologia integralna encykliki Laudato si w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”.

Celem warsztatów było m.in.:

 • aktywizacja wspólnot Caritas w Polsce,
 • kształtowanie postaw prośrodowiskowych ich członków poprzez realizację praktycznych działań;
 • budowanie społeczeństwa obywatelskiego w duchu Społecznej Nauki Kościoła Katolickiego, zwłaszcza w duchu encykliki Laudato si’,
 • uświadomienie uczestnikom szkolenia ochrony najsłabszych mieszkańców planety przed skutkami degradacji środowiska i zmian klimatu.
 

Podsumowanie świątecznych akcji.

Email Drukuj PDF

Szkolne Koło Caritas włączyło się  w ogólnopolską akcję Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom Wolontariuszki ze Szkolnego Koła Caritas rozprowadziły 200 sztuk świec oraz ozdoby świąteczne na łączną kwotę 2161.00. Zebrane pieniądze zostały przekazane do Caritas Archidiecezji Częstochowa.

Szkolne Koło Caritas w dniach 6-7.12.2019 r. zbierały w marketach żywność w ramach  akcji - "Tak. Pomagam!" Z zebranej żywność zostały skompletowane paczki świąteczne dla ludzi samotnych, będących w trudnej sytuacji materialnej z terenu naszej gminy. Zrobiłyśmy 80 paczek świątecznych, które zostały rozdane wraz z życzeniami bożonarodzeniowymi dla rodzin potrzebujących.

Było to ogromne przedsięwzięcie, w które zaangażował się nasz Szkolny Klub Wolontariatu.

Dziękujemy za okazaną pomoc i dar serca!!!

Szkolny Klub Wolontariatu otrzymał podziękowanie za wsparcie Fundacji Mam Marzenie i udział w akcji ,,Dzień Pluszowego Misia”.

Więcej…
 

Wigilijne dzieło pomocy dzieciom.

Email Drukuj PDF

Szkolne Koło Caritas włącza się  w ogólnopolską akcję Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom Kampania ta polega na rozprowadzaniu świec, które w Wigilię Bożego Narodzenia zapalane są na polskich stołach na znak solidarności z najbardziej potrzebującymi w Polsce i na świecie. Wpływy uzyskane z Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom przeznaczone są na całoroczne dożywianie tysięcy dzieci w szkołach i świetlicach, na pomoc edukacyjną oraz letni wypoczynek. Caritas przeznacza też 10 groszy z każdej świecy na pomoc dzieciom z zagranicy.

Więcej…
 

Konkurs na logo Szkolnego Klubu Wolontariatu rozstrzygnięty!!!

Email Drukuj PDF

 

Został rozstrzygnięty konkurs na logo Szkolnego Klubu Wolontariatu.

Zwyciężyło logo zaprojektowane przez uczennicę i jednocześnie aktywną wolontariuszkę  klasy VII - Julię Pyzik

Gratulujemy!!!

 

Dzień Pluszowego Misia

Email Drukuj PDF

Szkolny Klub Wolontariatu przeprowadził w listopadzie szlachetną akcję ,,Dzień Pluszowego Misia”, która polegała na zbiórce nowych maskotek i materiałów plastycznych dla małych pacjentów onkologicznych oddziałów szpitalnych.

Akcja w naszej szkole cieszyła się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem ze strony uczniów i ich Rodziców.

Zebrane zabawki zostały wysłane do Katowic na ręce fundacji ,,Mam Marzenie”, a następnie przekazane m.in. do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. Ojca Świętego Jana Pawła II.

Szkolny Klub Wolontariatu wraz z opiekunkami serdecznie dziękuje wszystkim uczniom i ich Rodzicom zaangażowanym w akcję charytatywną ,,Dzień Pluszowego Misia".

Więcej…
 

Szkoła pamięta.

Email Drukuj PDF

Nasza szkoła przystąpiła do akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”. Celem tej inicjatywy było zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia.

Ten rok, to rok ważnych wydarzeń – 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Głównym celem jest uwrażliwienie młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią naszego regionu, naszej społeczności.

W ramach przedsięwzięcia uczniowie i nauczyciele odwiedzali miejsca pamięci. Uczniowie klas VII i VIII 25.10.19r. uczestniczyli w wycieczce patriotycznej do Oświęcimia.

Więcej…
 

Międzynarodowy Dzień Walki z Głodem i Ubóstwem w naszej szkole!

Email Drukuj PDF

Z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Głodem i Ubóstwem – (16.10.19r.) Szkolny Klub Wolontariatu w porozumieniu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej zebrał  żywność  dla rodzin potrzebujących wsparcia na terenie naszej gminy.

Celem naszej akcji jest pogłębienie świadomości społeczeństwa na temat globalnych problemów żywnościowych i wzmocnienie poczucia solidarności w walce z głodem, niedożywieniem i ubóstwem.

Dziękujemy wolontariuszom i opiekunom SzKW  za przeprowadzenie udanej akcji!!!

Szkolny Klub Wolontariatu przy współpracy ze stołówką szkolną z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Głodem i Ubóstwem przeprowadził akcję "Ciepły posiłek dla każdego”, który był wydawany dla całej społeczności szkolnej w dniu 16.10.2019r.  Produkty żywnościowe na przygotowanie ciepłego posiłku otrzymaliśmy od sponsorów, którym serdecznie dziękujemy.

Dziękujemy wszystkim za okazaną pomoc!!!

 

Akcja charytatywna "Okulary dla AFRYKI"

Email Drukuj PDF

Kolejna akcja charytatywna w naszej szkole zakończyła się sukcesem. W miesiącu wrześniu  miała miejsce zbiórka okularów korekcyjnych i przeciwsłonecznych dla ludzi potrzebujących z Afryki, w ramach ogólnopolskiego projektu „Okulary dla AFRYKI”. Koordynatorami akcji na terenie szkoły były panie: B. Kubasiak, O. Dziegieć, G. Gawrońska.

Wszystkim zaangażowanym w zbiórkę serdecznie dziękujemy ☺

 

Szkolny Klub Wolontariatu 2019/2020

Email Drukuj PDF

SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU

 

W bieżącym roku szkolnym do Szkolnego Klubu Wolontariatu przystąpiło 14 uczniów z klas VII i VIII. Szkolnymi koordynatorami zastały: Pani Gabriela Gawrońska i Pani Barbara Kubasiak.

Opracowano Regulamin SzKW oraz Dzienniczek Wolontariusza. Po złożeniu pisemnej deklaracji ucznia i jego rodzica chętni uczniowie zostali pełnoprawnymi wolontariuszmi naszej Szkoły. Wspólnie z członkami Klubu opracowałyśmy Plan Pracy Wolontariatu na rok szkolny 2019/20.

W ramach działalności wolontariatu zostało powołane przy naszej szkole Szkolne Koło Caritas koordynowane przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej.

Ruszamy do pracy!!!

Nasze motto to: „Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,

z jakim tej pomocy się udziela.”

Jan Paweł II

 

Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu

Email Drukuj PDF

REGULAMIN SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU

w PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

im. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

w GIDLACH

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. W szkole funkcjonuje Szkolny Klub Wolontariatu.

 

2. Szkolny Klub Wolontariatu ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne  i kulturalne.

 

3. Wolontariat jest inicjatywą skierowaną do uczniów, którzy chcą służyć najbardziej potrzebującym, pomagać dzieciom oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne oraz kulturalne, podejmować własne działania w środowisku szkolnym i lokalnym.

 

4. Członkiem Klubu może być każdy uczeń, który ukończył 13 lat i przedłożył pisemną zgodę rodzica / opiekuna ustawowego na działalność w Klubie.

 

5. Do Szkolnego Klubu Wolontariatu  mogą być wpisani uczniowie przed ukończeniem 13 roku życia, za zgodą rodziców/ ustawowych opiekunów, którzy mogą prowadzić działania pomocowe poza szkołą tylko pod nadzorem nauczyciela – koordynatora.

Rozdział II

CELE DZIAŁANIA SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU

1. Celem wolontariatu jest zaangażowanie uczniów do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej

2. pomocy innym, rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności.

 

3. Cele działania Szkolnego Klubu Wolontariatu:

 

1)      zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu;

 

2)      angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym;

 

3)      promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, empatii, życzliwości, otwartości i bezinteresowności w podejmowanych działaniach;

 

4)      organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, kulturalnej na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym;

 

5)      tworzenie przestrzeni dla służby wolontarystycznej poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy do ich realizacji;

 

6)      pośredniczenie we włączaniu dzieci i młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym w działania pozaszkolne, promowanie i komunikowanie o akcjach prowadzonych w środowisku lokalnym, akcjach ogólnopolskich i podejmowanych przez inne organizacje;

 

7)      wpieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej;

 

8)      promowanie idei wolontariatu;

 

9)      prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy i chętnych do przystąpienia do Klubu lub chętnych do włączenia się do akcji niesienia pomocy;

 

10)  angażowanie się w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach o charakterze charytatywnym.

 

 

 

Rozdział III

PRAWA I OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA

 

 1. Wolontariusz, to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu tzn. nie pobiera za swoją pracę wynagrodzenia.

 

 1. Wolontariuszem może być każdy uczeń, który na ochotnika i bezinteresownie niesie pomoc,

tam, gdzie ona jest potrzebna.

 

1) Warunkiem wstąpienia do Klubu  jest złożenie w formie pisemnej deklaracji, do której obowiązkowo jest załączana pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów)- załącznik nr 1.

2)      Po wstąpieniu do Klubu  uczestnik podpisuje zobowiązanie przestrzegania zasad wolontariatu i Regulaminu, obowiązującego w szkole.

3)      Członkowie Klubu mogą podejmować pracę wolontarystyczną w wymiarze, który nie utrudni im nauki i pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych.

4)      Członek Klubu kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.

5)      Członek Klubu wywiązuje się sumiennie z podjętych przez siebie zobowiązań.

6) Każdy członek Klubu systematycznie wpisuje do Dzienniczka Wolontariusza –załącznik nr 2 wykonane prace. Wpisów mogą dokonywać także koordynatorzy oraz osoba lub przedstawiciel instytucji, na rzecz, której wolontariusz działa.

7) Członek Klubu systematycznie uczestniczy w pracy Klubu, a także w spotkaniach i warsztatach dla wolontariuszy.

8) Każdy członek Klubu stara się aktywnie włączyć w działalność Klubu oraz wykorzystując    swoje zdolności i doświadczenie zgłaszać własne propozycje i inicjatywy.

9) Każdy członek Klubu swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, godnie reprezentować swoją szkołę oraz być przykładem dla innych.

10) Każdy członek Klubu jest zobowiązany przestrzegać zasad zawartych w Regulaminie  Szkolnego Klubu Wolontariatu.

 

11)  Członkowstwo w Klubie ustaje poprzez:

a)      ukończenie lub zmianę szkoły;

b)      dobrowolne wystąpienie z Klubu;

c)      skreślenie z listy wolontariuszy, w sytuacji rażącego naruszenia niniejszego Regulamin.

O skreśleniu z listy decyduje koordynator Szkolnego Klubu Wolontariatu.

 

12) Każdy członek Klubu ma prawo zrezygnować z udziału w podejmowanych działaniach i o tym   fakcie powinien poinformować koordynatora. Rezygnacja z udziału w akcji powinna nastąpić w czasie nieutrudniającym realizację zaplanowanych zadań,

 

 

Rozdział IV

STRUKTURA ORGANIZACYJNA KLUBU

 

 1. Kubem opiekuje się nauczyciel – koordynator, który zgłosił akces do opieki nad tym Klubem i uzyskał akceptację Dyrektora Szkoły.
 1. Koordynator Klubu ma prawo angażować do koordynowania lub sprawowania opieki w czasie zaplanowanych akcji pozostałych chętnych nauczycieli lub deklarujących pomoc – rodziców.
 1. Do każdej akcji charytatywnej wyznacza się spośród członków wolontariusza-koordynatora.
 1. Na koniec każdego półrocza odbywa się zebranie wolontariuszy z koordynatorem w celu podsumowania działalności, przedłożenia wniosków, dokonania oceny efektywności prowadzonych akcji, wskazanie obszarów dalszej działalności.
 1. Koło prowadzi Dziennik aktywności. Wpisów do dziennika mogą dokonywać wychowawcy klas w przypadku, gdy pomoc realizowana była przez pojedynczych uczniów na rzecz kolegi lub koleżanki np. pomoc w nauce.

 

6.  Formy działalności:

 

1)      działania na rzecz środowiska szkolnego;

2)      działania na rzecz środowiska lokalnego;

3)      udział w akcjach ogólnopolskich; za zgodą Dyrektora Szkoły.

 

 1. Na każdy rok szkolny koordynator Klubu wspólnie z członkami opracowuje plan pracy.

 

 1. Plan pracy oraz inne dokumenty regulujące działalność klubu podawane są do publicznej wiadomości na tablicy na korytarzu szkolnym i w zakładce na stronie internetowej szkoły.

 

 1. W przypadku, gdy wolontariusz podejmuje się działań poza godzinami szkolnymi, bez uzgodnienia z Koordynatorem Szkolnego Klubu Wolontariatu szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

 

 

 

 

Rozdział V

NAGRADZANIE WOLONTARIUSZY

 

 1. 1. Nagradzanie wolontariuszy ma charakter motywujący, podkreślający uznanie dla jego  działalności;

 

 1. 2. Wychowawca klasy uwzględnia zaangażowanie ucznia w działalność wolontarystyczną i społeczną na rzecz szkoły przy ocenianiu zachowania ucznia, zgodnie z zasadami opisanymi  w Statucie Szkoły.

 

 1. 3. Formy nagradzania:

 

1) pochwała Dyrektor Szkoły na szkolnym apelu;

2) przyznanie dyplomu;

3) wyrażenie słownego uznania wobec zespołu klasowego;

4) pisemne podziękowanie do rodziców;

5) wpisanie informacji o działalności społecznej w ramach wolontariatu na świadectwie ukończenia szkoły. Wpis na świadectwie uzyskuje uczeń, który przez lata nauki brał udział, w co najmniej trzech akcjach pozaszkolnych oraz systematycznie w każdym roku szkolnym uczestniczył w  działaniach szkolnych wynikających z planu pracy Szkolnego Klubu Wolontariatu.

 

Rozdział VI

POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. W ramach działalności wolontariatu na terenie szkoły funkcjonuje Szkolne Koło Caritas

koordynowane przez Caritas Archidiecezji Częstochowskiej przy ulicy Staszica 5

w   Częstochowie.

 

WOŚP

Email Drukuj PDF

W 26 Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z naszej szkoły zgłosiło się 10 wolontariuszy. Byli to uczniowie z klas V-VII: Klara Plewińska,Oliwia Szyda, Zuzanna Tkacz, Natalia Sambor, Maja Niedźwiecka, Michał Stanek, Adam Tarnowski, Natalia Borowik, Krzysztof Gołdon, Olga Truchta.

Dzięki wytrwałości i poświęceniu uczniowie Ci  uzbierali w sumie 4890,24 zł + 5 euro

 

Pomoc zwierzakom

Email Drukuj PDF

W ramach pomocy zwierzętom zorganizowano akcję „ Pomóżmy zwierzakom przetrwać zimę". Uczniowie klas I-III zbierali karmę dla ptaków, którą systematycznie uzupełniali  w rozstawionych karmnikach. Zawieszali również kulki zrobione z ziaren i tłuszczu na okolicznych drzewach. Uczniowie klas starszych uczestniczyli w zbiórce karmy dla zwierząt przebywających w schronisku  „ As". Zebrana karma sucha oraz puszki zostały przekazane dla psów i kotów przebywających w schronisku. W akcji uczestniczyło 78 uczniów.

 


Strona 1 z 2