Start Szkolny Klub Wolontariatu Warsztaty "Święta Puszcza"

Warsztaty "Święta Puszcza"

Email Drukuj PDF

Wolontariuszki ze Szkolnego Koło Caritas wraz z koordynatorką Gabrielą Gawrońską dnia 24.02.2020 r. wzięły udział w warsztatach szkoleniowo-formacyjnych w Olsztynie - ,,Święta Puszcza”. Temat warsztatów to::..Ekologia integralna encykliki Laudato si w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”.

Celem warsztatów było m.in.:

  • aktywizacja wspólnot Caritas w Polsce,
  • kształtowanie postaw prośrodowiskowych ich członków poprzez realizację praktycznych działań;
  • budowanie społeczeństwa obywatelskiego w duchu Społecznej Nauki Kościoła Katolickiego, zwłaszcza w duchu encykliki Laudato si’,
  • uświadomienie uczestnikom szkolenia ochrony najsłabszych mieszkańców planety przed skutkami degradacji środowiska i zmian klimatu.