Start Szkolny Klub Wolontariatu ,,Szczęścia szukajmy w przyrodzie”

,,Szczęścia szukajmy w przyrodzie”

Email Drukuj PDF

 

Projekt ekologiczny pt. ,,Szczęścia szukajmy w przyrodzie”

w ramach projektu ,,Ekologia integralna encykliki Laudato Si

w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych


Nasza szkoła od września przystąpiła do realizacji projektu pt. ,,Ekologia integralna encykliki Laudato Si w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”. Projekt realizowany przez Caritas Polska został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. .

Koordynatorem merytorycznym projektu jest pani dyrektor Gabriela Gawrońska, koordynatorem finansowym pani Jolanta Krakowiak a asystentem zespołu pani Marzanna Tarnowska. Ponadto członkami zespołu projektowego są uczennice z klasy VIII – działające w Szkolnym Kole Caritas.

Głównym celem projektu jest budzenie społeczności obywatelskiej w duchu encykliki Laudato si.

Przystępując do akcji, mamy na uwadze przede wszystkim edukację dzieci i młodzieży w zakresie postaw proekologicznych. Zdajemy sobie sprawę z tego, że wciąż w naszej małej społeczności jest niewystarczająca świadomość potrzeby dbania o wspólne otoczenie, środowisko, gospodarkę zasobami wodnymi. Chcemy również zwrócić uwagę na skutki i zapobieganie nadmiernemu konsumpcjonizmowi oraz wskazać w zamian inną drogę do osiągania satysfakcji i szczęścia w życiu.   Segregacja śmieci, oszczędzanie wody, nadmierny konsumpcjonizm – to szczegółowe cele, które będą przyświecać naszym działaniom w ramach projektu.

 

Poprzez liczne akcje będziemy uwrażliwić uczniów na działania proekologiczne, zmianę modelu myślenia o środowisku naturalnym w kontekście  wspólnego dobra powierzonego nam przez Boga z jego całym pięknem. Wierzymy, że głębsza świadomość dzieci i młodzieży oraz ich rodziców przyczyni się do troski o środowisko naturalne. Wzbudzi refleksję nad własnymi wyborami konsumpcyjnymi: nadmierny konsumpcjonizm, czy lepszy stan naszej planety? Będzie to możliwe poprzez małe, ale jakże ważne, codzienne działania.

Efektem naszych działań w ramach projektu opartego na założeniach encykliki Ojca Świętego Franciszka będzie uzyskanie większej świadomości dbania o wspólne dobro jakim jest powierzona nam przez Boga Matka Ziemia.

Bez wody nie ma życia. A skarb ten w bezmyślny sposób jest coraz częściej zaprzepaszczany. Naszym zamiarem jest wykształcić w dzieciach i  młodzieży, i ich rodzicach nawyku oszczędnego i świadomego korzystania z zasobów wodnych.

Wszystkie nasze działania organizowane w ramach projektu przyczynią się do pogłębienia wiary, że dobro i piękno naszej Ziemi zależy od każdego z nas.

 

Zachęcamy już dziś do włączenia się w realizację tego projektu zarówno uczniów naszej szkoły, gminy,  jak i ich rodziców.

 

Dyrektor szkoły

mgr Gabriela Gawrońska

 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 24 gości 

Informacje dla rodziców

Informacje dla uczniów