Start Szkolny Klub Wolontariatu Kodeks etyczny Wolontariusza

Kodeks etyczny Wolontariusza

Email Drukuj PDF

KODEKS ETYCZNY WOLONTARIUSZA:

  • Być pewnym - Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.
  • Być przekonanym - Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.
  • Być lojalnym - Zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych.
  • Przestrzegać zasad - Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.
  • Mówić otwarcie - Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problem.

  • Chętnie uczyć się - Rozszerzaj swoją wiedzę.
  • Stale się rozwijać - Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.
  • Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą - Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.
  • Być osobą na której można polegać - Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.
  • Działać w zespole - Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.