Start Szkolny Klub Wolontariatu Kodeks etyczny Wolontariusza Akcje Wolontariatu Konkurs plastyczny - „Matka – Ziemia nasz wspólny dom”- w trosce o przyszłość naszej planety”.

Konkurs plastyczny - „Matka – Ziemia nasz wspólny dom”- w trosce o przyszłość naszej planety”.

Email Drukuj PDF

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ

„Matka – Ziemia nasz wspólny dom”- w trosce o przyszłość naszej planety”.

Organizator:

Konkurs organizowany jest przez Publiczną Szkołę Podstawową w Gidlach w ramach projektu ”Ekologia integralna encykliki Laudato si”

Cele konkursu:

 • Rozwijanie świadomości i wrażliwości ekologicznej i artystycznej.
 • Kształtowanie postawy dbałości o Ziemię z jej całym pięknem,  jakie dał nam Pan.
 • Kształtowanie u dzieci poczucia harmonii ze środowiskiem i całą przyrodą oraz postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska naturalnego.

Tematyka prac konkursowych:

 • Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku szkolnym klas I-III.
 • Technika wykonania prac – dowolna.
 • Tematyka prac musi być związana z ekologią, ochroną środowiska.
 • Preferowane będą prace ukazujące piękno naszej planety oraz te,w których wykorzystano materiały z recyklingu lub biodegradowalne.
 • Format A3, Blok techniczny, tektura.

Warunki uczestnictwa:

 1. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną, samodzielnie wykonaną pracę plastyczną.
 2. Prace zbiorowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
 3. Dostarczone prace pozostaną do dyspozycji organizatora.
 4. Każda praca powinna zostać oznaczona na odwrocie: imieniem i nazwiskiem autora.
 5. Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka składają pisemną zgodę na  zrzeczenie się praw autorskich oraz publikację zwycięskich prac wraz z wizerunkami ich autorów ( załącznik nr1 do regulaminu zamieszczony do pobrania na stronie PSP w Gidlach).
 6. Prace nie posiadające załącznika nie będą brały udziału w konkursie.

Terminarz konkursu:

 1. Termin składania prac plastycznych na Konkurs upływa 30.09.2020 r.
 2. Prace należy składać do wychowawcy klasy lub opiekunów konkursu.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się na Gali podsumowującej projekt   „Ekologia integralna encykliki Laudato si w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”, tj. w listopadzie 2020r.
 4. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana  na stronie internetowej szkoły na portalu społecznościowym Facebook, na profilu Publicznej  Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Gidlach.

Postanowienia końcowe:

 1. Prace plastyczne przechodzą na własność organizatora.
 2. Przystąpienie uczestnika  do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu i zgodę na publikację pracy i wizerunku autora z jego imieniem i nazwiskiem zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r., poz.1182 ze zm.).

Opiekunowie konkursu:

Olga Dziegieć

Nela Plewińska


 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 35 gości 

Informacje dla rodziców

Informacje dla uczniów