Konkurs plastyczny - „Matka – Ziemia nasz wspólny dom”- w trosce o przyszłość naszej planety”.

niedziela, 06 września 2020 20:31 Olga Dziegieć
Drukuj

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ

„Matka – Ziemia nasz wspólny dom”- w trosce o przyszłość naszej planety”.

Organizator:

Konkurs organizowany jest przez Publiczną Szkołę Podstawową w Gidlach w ramach projektu ”Ekologia integralna encykliki Laudato si”

Cele konkursu:

Tematyka prac konkursowych:

Warunki uczestnictwa:

 1. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną, samodzielnie wykonaną pracę plastyczną.
 2. Prace zbiorowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
 3. Dostarczone prace pozostaną do dyspozycji organizatora.
 4. Każda praca powinna zostać oznaczona na odwrocie: imieniem i nazwiskiem autora.
 5. Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka składają pisemną zgodę na  zrzeczenie się praw autorskich oraz publikację zwycięskich prac wraz z wizerunkami ich autorów ( załącznik nr1 do regulaminu zamieszczony do pobrania na stronie PSP w Gidlach).
 6. Prace nie posiadające załącznika nie będą brały udziału w konkursie.

Terminarz konkursu:

 1. Termin składania prac plastycznych na Konkurs upływa 30.09.2020 r.
 2. Prace należy składać do wychowawcy klasy lub opiekunów konkursu.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się na Gali podsumowującej projekt   „Ekologia integralna encykliki Laudato si w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”, tj. w listopadzie 2020r.
 4. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana  na stronie internetowej szkoły na portalu społecznościowym Facebook, na profilu Publicznej  Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Gidlach.

Postanowienia końcowe:

 1. Prace plastyczne przechodzą na własność organizatora.
 2. Przystąpienie uczestnika  do konkursu oznacza zaakceptowanie niniejszego Regulaminu i zgodę na publikację pracy i wizerunku autora z jego imieniem i nazwiskiem zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r., poz.1182 ze zm.).

Opiekunowie konkursu:

Olga Dziegieć

Nela Plewińska