Start Szkolny zespół wokalny XV Gminny Festiwal Kolęd i Pastorałek- formuła online

XV Gminny Festiwal Kolęd i Pastorałek- formuła online

Email Drukuj PDF

CELE KONKURSU:

1.Podtrzymanie w młodym pokoleniu tradycji śpiewania kolęd.

2.Poszerzanie wiedzy na temat tradycji świąt Bożego Narodzenia.

3.Promocja młodych wokalistów.

ORGANIZATORZY:

Gminny Ośrodek Kultury w Gidlach

Karta zgłoszenia - pobierz

 

ZASIĘG KONKURSU:

XV Gminny Festiwal Kolęd i Pastorałek  adresowany jest do uczestników z placówek działających na terenie gminy Gidle (szkoły, przedszkola, instytucje kultury).

KATEGORIE WIEKOWE:

I kategoria:  Przedszkolaki ( w tym zespoły wokalne liczące nie więcej niż 3 osoby)

II kategoria: klasy I-III

III kategoria: klasy IV-VI

IV kategoria: klasy VII-VIII

V kategoria: szkoły ponadgimnazjalne

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

1. Konkurs przeznaczony jest dla solistów i zespołów wokalnych (w przypadku kategorii Przedszkolaki).

2. Warunkiem zakwalifikowania do konkursu jest nagranie występu wokalnego z jednym utworem do wyboru w dowolnym języku:

- kolęda

- pastorałka

- piosenka o tematyce świątecznej

3.Dostarczenia karty zgłoszenia wraz z nagraniem video (lub umieszczeniem linku do wykonania na YouTube) do swojej prezentacji  na adres : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub dostarczenie osobiście karty i nagrania video do siedziby GOK w Gidlach ul. Pławińska 22 oraz w przypadku uczestnika nieletniego zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w konkursie.

4. W tytule wiadomości e-mail wpisujemy: Nazwisko i imię oraz reprezentowaną placówkę.

5. Film nie musi być profesjonalnej jakości (wystarczy jakość telefonu komórkowego).

6. Nagrania studyjne nie będą oceniane przez Jury.

7. Podkładem muzycznym użytym w nagraniu może być pół-playback (dopuszczane są chórki w pół-playbacku) lub akompaniament własny. Dopuszczamy oczywiście także wykonania a capella.

8. Karty zgłoszenia znajdują się w załączniku do niniejszego regulaminu.

WYMOGI DOTYCZĄCE NAGRANIA FILMIKÓW:

1.Filmy wyłącznie w orientacji poziomej

2.Film może być nagrany za pomocą kamery lub telefonu komórkowego, tabletu, kamerki internetowej

3.Dopuszczamy zarówno nagrania z mikrofonem jak i bez jego użycia

4.Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja programowa w ścieżkę audio czyli : korekta intonacji, nakładanie efektów, kompresja

5.Niedozwolone jest montowanie ścieżek video, dopuszczamy wyłącznie jedno ujęcie

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ:

Kompletne zgłoszenia można dostarczyć drogą mailową lub osobiście do dnia 29 stycznia 2021.

KRYTERIA OCENY JURY:

- warsztat wokalny,

- interpretacja utworu,

- wyraz artystyczny,

- dobór repertuaru,

- aranżacja;

NAGRODY :

Jury konkursu przyznaje miejsca od I do III (w każdej kategorii) wyróżnienia, nagrody specjalne, a także nagrodę główną GRAND PRIX . Zdobywcy miejsc w kategoriach solistów i zdobywca Grand Prix otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

Decyzje jury są ostateczne .

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW:

Informacja o laureatach konkursu pojawi się na stronie GOK Gidle do dnia 5 lutego 2021. Dyplomy i nagrody zostaną dostarczone do placówki, którą reprezentuje wykonawca/wykonawcy w terminie do 8 lutego 2021.

POSTANOWNIENIA DODATKOWE:

1. Każdy uczestnik poprzez zgłoszenie się do konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie nagrań video oraz ich publikację w mediach organizatora lub lokalnych mediach w celach informacyjnych i promocji imprezy.

• Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Gminny Ośrodek Kultury w Gidlach,

97-540 Gidle, ul.Pławińska 22, Zasady przetwarzania danych osobowych określa klauzula informacyjna

(załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu)

• Informacje dotyczące konkursu zamieszczone zostaną na stronach internetowych Organizatora

• Kwestie sporne lub nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

• Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania konkursu.

 

Załącznik1

Klauzula informacyjna - obowiązek informacyjny z art. 13 RODO

XV Gminny Festiwal Kolęd i Pastorałek (formuła on- line)

1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Gminny Ośrodek Kultury w Gidlach, 97-540 Gidle, ul. Pławińska 22, tel. 34 3272027 wew.219

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) organizacji i przeprowadzenia XV Gminnego Festiwalu Kolęd i Pastorałek

b) publikacji wizerunku na stronie internetowej organizatorów,

c) publikacji imienia i nazwiska oraz wieku uczestnika na stronie internetowej organizatorów,

d) publikacji wyników uczestnika na stronie internetowej organizatorów.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest:

a) zgoda osoby - art. 6 ust.1 lit. a RODO

4. Administrator może przekazać dane osobowe jedynie uprawnionym z mocy prawa organom czy podmiotom i tylko w dopuszczalnym prawnie zakresie.

5. Dane uczestników XV Gminnego Festiwalu Kolęd i Pastorałek będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.

6. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

7. Osobom, których dane są przetwarzane przysługują następujące prawa względem ich danych osobowych:

a) do dostępu do swoich danych,

b) do sprostowania swoich danych,

c) do ograniczenia przetwarzania swoich danych,

d) do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

e) do usunięcia danych

f) wycofania zgody w dowolnym momencie, z tym że jej wycofanie nie wpływa na legalność przetwarzania w momencie jej obowiązywania.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, natomiast konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udziału w XV Gminnym Festiwalu Kolęd i Pastorałek.

 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 38 gości 

Informacje dla rodziców

Informacje dla uczniów