LICZEBNIKI0-10

KRZYŻÓWKA

Rozwiąż krzyżówkę podają niemieckie nazwy liczb.
   1       
      2    
        
  3        
        
        
4