Start Folklorystyczny Zespół Pieśni i Tańca Gidlanie

Zespół pieśni i tańca Gidlanie

Email Drukuj PDF

Folklorystyczny Zespół Pieśni i Tańca

„Gidlanie”

 

Folklorystyczny Zespół Pieśni i Tańca „Gidlanie” powstał w 2002r. Celem działalności zespołu jest kultywowanie polskich tradycji i obrzędów ludowych. Udział uczniów w zajęciach taneczno- wokalnych jest doskonałą formą spędzania czasu wolnego i ma duże znaczenie w ramach profilaktyki i wychowania młodego pokolenia.

 

 

Zespół cieszy się dużym zainteresowaniem środowiska lokalnego. Uczestnicząc w życiu kulturalnym regionu jest wizytówką naszej gminy. Bierze również udział w uroczystościach kościelnych. Jednym z wyjątkowych przeżyć było spotkanie członków Zespołu z Prymasem Polski Józefem Glempem.

 

W czasie swojej działalności zespół wystawił programy artystyczne, które uświetniły występami imprezy gminne i powiatowe. Koncerty pt. „ Ułani, ułani ...”, „Kolędnicy”, „Zaloty Polskie”, „Wesele Boryny”, „Rozkwitały pąki białych róż”, „Pozwólcie nam śpiewać…”, „Hej, w Dzień Narodzenia”, „Kupalnocka”, „Górolsko muzyka, „Co, by wsytko dookoła, mioł Jezusek malućki...” , „A to Polska właśnie” zaprezentowały bogactwo i różnobarwność naszej kultury. Bo ważne jest, aby każdy: „Kto chce mierzyć drogę przyszłą, musi wiedzieć skąd się wyszło”, jak powiedział nasz wielki poeta Cyprian Kamil Norwid.

Kierownikiem artystycznym zespołu jest mgr Anna Bednarz.